Harrastustoimintaan palaaminen tuo iloa ja itsensä ylittämistä lasten arkeen

2.9.2020 |
Lasten maailma mullistui koronan myötä, kun tuttu arki muuttui ja monen lapsen arkea rikastuttanut harrastustoiminta loppui. Suomen Voimisteluliiton asiantuntija Liisa Lappalainen kertoo liikuntaharrastusten vaikutuksesta lapsen elämän eri osa-alueisiin, sekä jälleennäkemisen riemusta voimistelusalilla, kun syksyn harrastustoiminta taas käynnistyy.

Kodin sekä päiväkodin tai koulun lisäksi monelle lapselle tärkeäksi ympäristöksi on muodostunut harrastustoiminta. Harrastuksissa lapsi pääsee toteuttamaan ja haastamaan itseään tavoilla, joita ei välttämättä arjessa muuten kokisi. Harrastustoiminnan keskeytyminen koronan myötä on aiheuttanut usean lapsen kohdalla liian vähäistä tai yksipuolista liikuntaa.

- Kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuva liikunta ei täytä lapsen kokonaisliikunnan tarvetta. Kotona lapsi voi liikkua runsaastikin, mutta usein pysytään pelkästään lapsen mukavuusalueella. Kun koronan vuoksi harrastustoiminta jäi tauolle, myös monen lapsen liikunnan määrä väheni, Suomen Voimisteluliiton asiantuntija Liisa Lappalainen kertoo.

Ohjatussa liikunnassa lapsi voi haastaa itseään ja kehittyä turvallisessa ympäristössä yhdessä muiden lasten kanssa.

- Voimisteluohjaajan tehtävä on tarjota monipuolisia ja sopivan tasoisia haasteita lapselle. Lisäksi ohjaaja ruokkii lapsen luovuutta ja mielikuvitusta, sekä haastaa älyllisesti.


Voimistelu luo vahvan motorisen pohjan lapsille. Voimisteluseurojen tunneilla opitaan taitoja, jotka ovat tiiviisti yhteydessä lapsen motoriseen kehittymiseen: tasapainotaidot, erilaiset liikkumistaidot kääntymiset, pyörähtämiset, ponnistamiset sekä esimerkiksi heittäminen ja kiinniottaminen kaksin käsin. 

Ihminen kasvattaa liikevarastoaan syntymästään lähtien. Mitä laajempi liikevarasto on, sitä helpommin ja nopeammin ihminen oppii uusia taitoja ja liikkeitä. Siksi monipuoliset perustaidot antavat hyvän pohjan liikunnan harrastamiseen. 

Sosiaalisia taitoja ja henkistä hyvinvointia lapsille

Seuratoiminta ja ohjatut harrastukset ovat lapsille liikunnan ilon lisäksi merkittäviä sosiaalisen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden luojia. Samalla myös keskittymiskyky ja pitkäjänteisyys kehittyvät. Positiivinen ilmapiiri luo turvalliset puitteet niin itsensä ylittämiselle kuin epäonnistumisellekin. Riemunkiljahdukset, ilon pirskahdukset ja välillä myös harmitukset kuuluvat liikuntaan. 

- Harrastukset kehittävät lapsen tunnetaitoja, ja tärkeässä roolissa on vuorovaikutus ohjaajan kanssa, Lappalainen miettii ja jatkaa,

- Samaa ei voi kokea etäyhteyksin.

Voimistelusaleilla ympäri Suomen on koettu iloisia jälleennäkemisiä, kun lapset kohtaavat tauon jälkeen ohjaajia ja voimistelukavereita. Monelle lapselle voimisteluharrastus on se ”oma juttu”, johon vanhemmat eivät osallistu. Lapselle on tärkeää päästä esittämään olohuoneessa vanhemmille, mitä edellisissä voimisteluharjoituksissa on opittu. 

Omia taitojaan lapset pääsivät jo keväällä esittämään Voimisteluliiton Instagramissa järjestämässä Etästara-tapahtumassa, jossa nähtiin yhteensä 265 lasten kilpailusuoritusta. Etästarassa lapset pääsivät esittelemään kotona kuvattuja voimistelu- ja tanssiesityksiään, ja koulutetut arvioitsijat antoivat heille palautetta suorituksesta. 

Into voimistella ja esiintyä ei ole päättynyt koronan tuomiin vastoinkäymisiin. Nyt jälleen pienet urheilijat, ohjaajat, perheet ja seurat niin voimistelussa kuin muissakin urheilulajeissa odottavat innolla alkavaa syyskautta ja mahdollisimman normaalia paluuta tärkeiden harrastusten pariin. 

Voimisteluviikko käynnistää voimisteluseurojen syyskauden. Voimisteluviikon aikana uudet harrastajat pääsevät kokeilemaan erilaisia ryhmäliikuntatunteja ja voimistelulajeja voimisteluseuroissa ympäri maan. Löydä lähin voimisteluseurasi täältä. Uusi harrastus voi olla vain muutaman klikkauksen päässä!