Hoika-koulutukset kiinnostivat seuroja

9.6.2020 |

Kesäkuun alussa järjestettiin seuroille Hoikasta tehoa syksyn toimintaan-koulutukset, joissa käytiin läpi vuositilastoinnin ja OKM:n raportointivaatimusten muutosta Hoikassa. Jatkossa kaikkien seurojen tulee tuoda jäsenensä vuosittain Hoikaan, josta saadaan automaattisesti seurojen jäsenmäärät Voimisteluliiton tilastointia varten. Hoikaan on rakennettu perusversion käyttäjille mahdollisuus tuoda jäsentietonsa kerralla Excelin avulla ja liittää heidät kaikki kaudelle, jolloin raportointi helpottuu myös seuroilla, jotka eivät käytä Hoikan laajaa versiota.

Koulutuksiin osallistui kahtena päivänä yli 90 henkeä yli 70:stä seurasta. Tässä poimintoja muutamasta usein kysytystä kysymyksestä, vastaukset kaikkiin kysymyksiin löytyvät täältä

 

Tulevatko henkilöryhmien jäsenet raportille automaattisesti ja lasketaanko jokainen jäsen vain kerran, vaikka ilmoittautumisia olisi useita?

Henkilöryhmien jäsenet eivät automaattisesti tule osaksi raporttia, mutta henkilöryhmän voi liittää kaudelle, jolloin heidät lasketaan mukaan raportin lukuihin. Jokainen jäsen on raportilla vain kerran, huolimatta siitä kuinka monessa ryhmässä tai kuinka monella kaudella hän on ollut mukana. 

Kun Hoikaan perustetaan useita lyhyempiä kausia, esimerkiksi kevät- ja syyskausi, kuinka järjestelmä tunnistaa, että henkilö on maksanut jäsenmaksun jo kevätkaudella eikä laskuta sitä uudestaan enään syyskaudella?

Siirryttäessä kaudelta toiselle, Hoikassa voidaan ryhmiä kopioimalla kopioida myös ryhmiin ilmoittautuneiden jäsenyys uudelle kaudelle. Tällöin jäsenen ilmoittautuessa uudestaan ryhmään, Hoika tunnistaa tämän jo jäseneksi, eikä laskuta jäsenmaksua uudestaan. 

Kuinka voidaan laskuttaa jäseneltä vain yksi kausimaksu, niin, että jäsen voi kuitenkin ilmoittautua useampaan ryhmään ilman uusia maksuja?

Seuraavien ilmoittautumisten maksuihin voidaan vaikuttaa Kaudet -toiminnossa olevia alennuksia käyttäen, jos alennukset koskevat kaikkia kauden ryhmiä. Mikäli alennukset koskevat vain osaa toiminnasta, voidaan henkilöryhmiä hyödyntämällä saada jäsenille näkyviin maksuton ilmoittautumisen vaihtoehto ensimmäisen ilmoittautumisen ja maksun jälkeen. 

 

Syksyllä järjestetään muutamia Hoika-koulutuksia pienemmistä aihepiireistä, laita nämä päivät jo kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan!