Et ole yksin -hankkeesta hyviä kokemuksia seuroissa

5.6.2020 |

Voimisteluliitto on mukana suomalaisen urheilun ja Väestöliiton yhteisessä Et ole yksin -hankkeessa. Hankkeen tavoite on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemuksia urheilussa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta ja lisätä vanhempien ja valmentajien tietoa väkivallan ja häirinnän ehkäisystä.Tampereen Voimistelijat ja Vantaan Voimisteluseura ovat aloittaneet hankkeen pilotoinnin omissa seuroissaan.

-Tampereen Voimistelijoissa aloitimme hankkeen mukaisen työn Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutuksella. Koulutuksen jälkeen seuran omat materiaalit muokattiin seuran tarpeisiin. Materiaalien muokkauksessa pohdittiin muun muassa koulutuksessa esiin tulleita tekijöitä, joihin seuran tulee kiinnittää erityistä huomiota, kertoo seuran toiminnanjohtaja Riitta Taipale.

Tampereen Voimistelijoiden seuraava askel kampanjan jalkauttamisessa oli valmentajien koulutus. Projektivastaavan johdolla seura järjesti kaikille valmentajille koulutuksen, jossa informaation lisäksi keskusteltiin avoimesti ja pohdittiin käytännön toimenpiteitä. Valmentajille annettiin eväitä käydä hankkeen sisältöä läpi voimistelijoiden kanssa, sekä havainnollistettiin käytännön toimenpiteitä esimerkkien avulla. Voimistelijoiden harjoituksissa on muun muassa tehty ¨huoneen tauluja’, joissa on pohdittu yhdessä hyviä toimintatapoja sekä rajoja.

-Usein toiminnot jäävät puheen tasolle. On tärkeää toteuttaa puheet myös käytännössä. Seurassamme on huomioitu valmentajien koulutuksen lisäksi myös esimerkiksi vanhempien informointi hankkeesta. Hanke ei kosketa vain voimistelijoita, myös aikuisten on tärkeä tietää kiusaamisen rajat, jotta toiminta on asiallista ja fiksua, Taipale muistuttaa seuroja toimenpiteistä.

Vantaan Voimisteluseurassa hankkeen myötä on pidetty koulutus kaikille seuran ohjaajille ja päätoimisille työntekijöille. Koulutetut ohjaajat ovat välittänyt tietoa vanhemmille vanhempainilloissa. Nuorille voimistelijoille tieto on jaettu vanhempien välityksellä. Hankkeen myötä seuran toimintalinjat ja -mallit on tarkastettu hankkeen mukaiseksi.

-Hankkeen myötä on saatu paljon tarkasteltua seuran sisäisiä toimintamalleja. On tärkeää, että toimintojen prosessit ovat kunnossa. Tällöin on mahdollista puuttua epäkohtiin heti. Hankkeen sivustoilla on paljon hyvää materiaalia seurojen käyttöön. Materiaalit ovat muokattavissa suoraan seuran omiksi malleiksi, kertoo seuran toiminnanjohtaja Anu Kuusela.

Et ole yksin- kampanjan verkkokoulutus tarjoaa seuratoimijoille välineitä puuttua esimerkiksi epäasiallisen käytökseen, häirintään tai väkivaltaan seuratoiminnassa. Koulutus tarjoaa tietoa ja apuvälineitä henkisen ja fyysisen väkivallan, kiusaamisen, seksuaalisesta häirinnän ehkäisyyn. Verkkokoulutus on avoin ja ilmainen kaikille.

 

Lue lisää Et ole yksin -hankkeesta tästä 

Lue lisää voimistelun vastuullisuusohjelmasta tästä