Seuratoiminnan ohjeistus koronatilanteessa 1.6. alkaen

20.5.2020 |

 

Voimisteluliitto on ollut mukana rakentamassa liikunnan ja urheilun yhteisiä linjauksia. Sitoudumme Olympiakomitean kirjaamiin yhteisiin linjauksiin ja suosittelemme kaikkien jäsenseurojemme rakentavan toimintaansa näiden pohjalta.  

 

 

Uusissa ohjeistuksissa lajinomaisen harjoittelun käynnistäminen on mahdollista ulko- ja sisäliikuntapaikoilla 1.6.2020 alkaen. Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. 

Harjoituksissa tulisi pitää 1-2 metrin turvavälit kaikessa mahdollisessa, kontaktia vain niissä harjoituksen osissa, missä se on välttämätöntä.

 

 

THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamassa ohjeessa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ohjeistetaan lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavista asioista: 

• Leirille voi osallistua vain oireettomana.  

• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.  

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. 

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).  

• Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. 

 

 

Voimisteluliiton ohjeistus harjoittelusta 31.5. asti on ällä.