Seurakehittäminen Voimisteluliitossa

19.3.2020 |

 

Voimisteluliiton seuratoiminnan tavoitteena on mahdollistaa, että jäsenseuroillamme on parhaat mahdolliset edellytykset ylläpitää ja kehittää toimintaansa seuran omien tavoitteiden mukaan. Voimisteluliitolla on laaja seurakehittäjien verkosto, jossa on liiton toimihenkilöiden lisäksi mukana suuri joukko luottamushenkilöitä. Koronavirus on viime päivinä vaikuttanut seurojen toimintaan merkittävästi. Tilanteen tasaannuttua ja urheilutoiminnan ollessa vähäisempää, saattaa seurakehittämiselle vapautua aikaa uudella tavalla.

Seurakehittämisen prosessi Voimisteluliitossa

Voimisteluliitossa on jatkuvasti käynnissä useita eripituisia ja erilaisia seurakehitysprojekteja. Alla olevaan kuvaan on kuvattu seurakehittämisprosessin päävaiheet. Tarkemman seurakehittämisen prosessikuvauksen löydät Voimisteluklubista seuratoimijoiden osiosta (Johtaminen & hallinto -> yleiset). 

 

 

Seuratoiminnan laatutekijät ohjaavat seurakehittämistä

Voimisteluliiton seurakehittäminen pohjautuu Olympiakomitean kaikkien lajien yhteisiin seuratoiminnan laatutekijöihin (ns. Tähtiseura-kriteereihin). Voimisteluliitto on myös vahvasti mukana Tähtiseura-ohjelmassa ja sen kehittämisessä. Voimistelussa on tällä hetkellä eniten Tähtiseuroja, ja tavoitteenamme on edelleen kasvattaa Tähtiseurojen määrää. Tätä kautta takaamme ja varmistamme laadukkaan seuratoiminnan sekä hyvän harrastamisen paikan voimistelussa.

 

Tähtiseura-toiminta

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Voimisteluliitto on alusta alkaen ollut aktiivisesti mukana Tähtiseura-ohjelmassa ja sen kehittämisessä. Lisää Tähtiseuraohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.

Voimisteluliiton seurakehittämisessä huomioidaan aktiivisesti laatutekijöiden määrittelemät vaatimukset. Seuroja auditoidaan säännöllisesti ja kannustetaan kehittämään toimintaansa myös auditointien välissä.  

Vuonna 2020 Voimisteluliitolla on käynnissä tukiohjelma seuroille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa lasten ja nuorten ja / tai aikuisten Tähtiseura-laatutekijöiden mukaisesti. Jokainen seura etenee omassa Tähtiseura-prosessissa oman aikataulunsa mukaisesti, valitsee omat kehittämisen painopisteensä ja päättää, haluaako osallistua Tähtiseura-auditointiin. Kehittämisprosessiin voi osallistua, vaikkei tähtäimessä olisi Tähtiseura-laatutunnus. Mukaan ohjelmaan valittiin 15 seuraa.

 

Kaikille avoimet työkalut – Voimisteluklubi ja Tähtiseura-verkkopalvelu

Olympiakomitean Tähtiseura-verkkopalvelu on erinomainen työkalu seuratoiminnan kehittämiseen. Se on avoin kaikille – myös siis niille seuroille, joilla ei ole tai jotka eivät tavoittele Tähtiseura-tunnusta! Tämän lisäksi Voimisteluliiton oma seurojen materiaalipankki, Voimisteluklubi, pitää sisällään seuratoimijoille suunnatun osion, johon on koottu Tähtiseura-laatutekijöiden mukaisesti tukimateriaalia seuratoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Voimisteluklubin käyttö ei vaadi kirjautumista.

 

Seurakehittäjien verkosto jokaisen jäsenseuran hyödynnettävissä – myös etäyhteydellä!

Voimisteluliiton jäsenseurojen apuna on laaja joukko liiton luottamus- ja toimihenkilöitä, joiden tarkoitus on tukea jäsenseuroja niiden kehitystarpeissa – olivatpa ne sitten pienempiä ja arkipäivän ongelmatilanteita tai laajempia ja strategisen tason kehittämishankkeita.

Aluepäälliköt: Jokaisella Voimisteluliiton maantieteellisellä alueella on oma aluepäällikkö. Tämä liiton toimihenkilö vastaa alueella seurojen kehittämisestä ja asiakaspalvelusta, koulutuksista ja matalan kynnyksen leireistä sekä järjestää alueen seuroille tilaisuuksia verkostoitumiseen. Aluepäälliköiden yhteystiedot löydät täältä. Alueesi aluepäällikkö on aina valmis auttamaan, joten otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä aluepäällikköönne missä tahansa seuran kehittämiskysymyksessä.

Luottamushenkilöt (esim. seuratoiminnan asiantuntijaryhmät eli STAR:t ja seurakummit): Voimisteluliiton luottamushenkilöt ovat kokeneita seuratoimijoita, joilla on vahva tuntemus seura- ja voimistelutoiminnasta. Liiton hallitus on valinnut heidät tukemaan seuroja liiton nykyisen strategiakauden ajaksi eli vuoden 2020 loppuun. Heillä on valtavasti osaamista ja kokemusta, jota seurat voivat maksutta hyödyntää. Aluepäälliköt auttavat seuraa löytämään parhaan mahdollisen asiantuntijan seuran toivomasta aihealueesta.

Tiesitkö, että voit maksutta tilata seurakäynnin haluamastanne aihealueesta? Seurakäynti voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä esim. Zoomin tai Teamsin välityksellä!

Seurakäynnin tilauslomakkeen kautta voitte jättää yhteydenoton, jonka jälkeen alueesi aluepäällikkö on teihin yhteydessä. Seurakäynti on seuralle maksuton ja etsimme aina seuranne tarpeisiin parhaimman mahdollisen asiantuntijan (esim. seurakummi tai liiton toimihenkilö).  

Seurojen osaamisen kehittäminen

Seurojen toiminnan kehittämisessä avainasemassa on ohjaajien ja lajivalmentajien kouluttamisen lisäksi seuratyöntekijöiden ja -toimijoiden osaamisen tukeminen. Seurajohdolle (esim. hallitus ja seuran työntekijät) suunnatut koulutukset on vuoden 2020 osalta koottu yhteen. Koulutukset on jaettu Tähtiseura-laatutekijöiden mukaisesti neljän eri otsikon alle: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset, aineelliset resurssit (olosuhteet ja talous).  

Erinomainen perusmateriaali seuratoimintaan on Olympiakomitean Päätä oikein -opas. Seurajohdon peruskoulutukseksi, ja muutenkin hallinnon koulutuksiin, suosittelemme Liikunnan aluejärjestöjen koulutuksia.

Voimisteluliitto tarjoaa myös jäsenseuroilleen valmista, helppoa ja maksutonta toimintamallia ohjaajien ja valmentajien oppimisen tukemiseen. Opitaan yhdessä! -toimintamalli perustuu ohjaajien/valmentajien toisilleen antamaan vertaistutorointiin.

Muistathan hyödyntää myös Voimisteluklubista löytyvää materiaalia! Sieltä löydät laajasti materiaalia seuran johtamiseen ja kehittämiseen liittyen. 

 

Spotti – uusi työkalu seuratoiminnan kehittämiseen

Spotti on web-pohjainen jäsendataa hyödyntävä karttasovellus, joka mahdollistaa aivan uudella tavalla seuran toiminnan suunnittelun ja kehittämisen sekä olosuhde- ja vaikuttamistyön. Lue lisää Spotista täältä.

 

Nettisivuiltamme löytyy lisäksi paljon tietoa Voimisteluliiton seuratoiminnasta ja -palveluista

Voimisteluliiton seurakehittämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seurapalvelupäällikkö Tiina Saulilaan (tiina.saulila@voimistelu.fi)

 

Seurakehittäminen on maaliskuun teema seurojen vastuullisuuden vuosikellossa. Tutustu vastuullisuuden vuosikelloon täältä ja poimi seuranne käyttöön materiaalit ja vinkit eri teemoista.