27 kysymystä ja vastausta koronavirustilanteesta

18.3.2020 |

Olemme koostaneet seurojen kysymyksistä 27 yleisintä liittyen voimistelutoimintaan ja koronavirustilanteeseen, ja vastanneet niihin. 

TAPAHTUMAT

Mitä voimistelun tapahtumia perutaan?
Valtioneuvosto on antanut 12.3. suosituksen kaikkien yli 500 henkilön yleisötilaisuuksien perumisesta toukokuun loppuun saakka. Voimisteluliitto toimii hallituksen linjauksen mukaisesti ja peruu kaikki yli 500 hengen tilaisuudet, mukaan lukien voimistelukilpailut ja -tapahtumat.

Pääsiäiseen (14.4.2020) saakka on peruttu kaikki voimistelun kilpailut, tapahtumat ja leirit. Myös Voimisteluliiton kaikki koulutukset perutaan 14.4. saakka. Voimisteluliitto seuraa ja arvioi tilannetta viranomaistiedotuksesta ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan välittömästi. Tilanne pääsiäisen jälkeen, esimerkiksi leirien suhteen tarkistetaan kuukausi kerrallaan.

Voimisteluliiton kevätkokous siirtyy lauantaille 25.4. ja järjestetään Kuopiossa. Kevätkokoukseen ei voi nykysääntöjen mukaisesti osallistua etänä.

Harrastetoimijaverkoston tapaaminen siirtyy syksylle. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Lue Voimisteluliiton antamat kaikki llinjaukset ja päätökset koronavirustilanteeseen liittyen tämän linkin kautta.

Mitä seuran tulee huomioida tapahtumien peruuttamisessa?
Seura tekee peruuttamistoimet itse. Peruuntuneiden kilpailujen osalta noudatetaan kilpailukutsun peruutusehtoja. Jos järjestäjä on jo kerännyt osallistumis- ja ilmoittautumismaksuja, katetaan maksuilla järjestäjälle peruutuksesta aiheutuvia kuluja. Mikäli kuluja ei ole syntynyt, suositellaan jo maksettujen osallistumis- ja ilmoittautumismaksujen palautusta.

Viestinnän osalta seuran on tärkeää ilmoittaa kaikissa kanavissaan tapahtuman peruuntumisesta, myös Kisanetissä. Jos tapahtumaa ei voi poistaa, tuo selkeästi esille sen olevan peruutettu. Jos tapahtuman ilmoittautuminen on vielä auki, muista sulkea ilmoittautuminen.

Voiko alle 500 henkilön joukkuevoimistelukilpailuja järjestää pääsiäisen jälkeen?
Pienempien kilpailujen järjestämisen osalta tulee odottaa liiton linjausta, joka perustuu sen hetkisiin viranomaisohjeisiin. Tilannetta seurataan liitossa.
 

Onko peruttujen kisojen järjestäjällä mahdollisuus hakea syksyn kilpailuja?
Syksyn 2020 kilpailut on jo jaettu kilpailukalenteriin, joten kisojen siirto suoraan syksylle ei onnistu muuta kuin joissain lajeissa. Kisojen siirtämisestä voi neuvotella lajipäällikön kanssa.

Peruttujen kilpailujen järjestäjät ovat ensisijaisena kevään 2021 kilpailujen haussa.

Voidaanko kilpailuja järjestää kesällä? Voiko syksyn kisoja siirtää syys-elokuuhun?
Kisojen järjestämistä kesällä ei ole vielä harkittu, liitto tiedottaa aiheesta myöhemmin. Kesällä järjestettävien kisojen haasteeksi nousee muun muassa rajoittuneet harjoitusmahdollisuudet koulujen ollessa kiinni.

Syksyllä kisojen määrää pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Joidenkin lajien kilpailukalenteri on jo valmiiksi melko täynnä, joten kevään kisojen siirto alkusyksyyn ei välttämättä ole mahdollista.

Onko joukkuevoimistelussa välinekilpailut syksyllä?
Joukkuevoimistelun kilpailut käydään syksyllä vapaaohjelmilla. Välinesarjat peruuntuvat, jotta joukkueet voivat kilpailla uusilla vapaansarjan ohjelmilla ja puvuilla.

 

HARJOITTELU JA HARJOITUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Voiko harjoitustoimintaa järjestää?
Voimisteluliiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia ja liitto suosittaa seurojen laittavan voimistelutoiminnan tauolle 14.4. saakka.

Myös ulkojumppien ja joukkueiden säännölliset ulkoharjoitukset suositellaan laitettavan tauolle.  Alle 10 henkilön harjoitteita ulkoilmassa voi järjestää, jos niiden järjestäminen onnistuu viranomaisten ohjeiden mukaisesti (vain terveet osallistuvat, suojavälit, kulkeminen harjoituksiin ilman joukkoliikennevälineiitä jne).

Mitä seura voi tehdä, jos kaupunki kieltää sisätilojen käyttämisen? Voiko salimaksuihin vaikuttaa?
Kaupungit ovat sulkeneet sisäliikuntapaikkoja ja yksityiset sisäliikuntapaikat ovat osittain suljettuina. Kuntien kanssa voi neuvotella esimerkiksi alkuvuoden salimaksujen helpotuksista. Myös yksityisten salien käyttäjät voivat yrittää lykätä maksuaikoja vuokranantajan kanssa.

Voiko liitto auttaa neuvottelussa esimerkiksi salivuoroista kunnan kanssa?
Isoilla paikkakunnilla olosuhdeverkostot välittävät tietoa suoraan kunnille. Seurat voivat olla yhteydessä olosuhdeverkostojen vastuuhenkilöihin (aluepäälliköt). Muissa kunnissa seurat ottavat itse ongelmatilanteissa yhteyttä kuntiin. Jos yhteydenotot eivät etene, seurat voivat olla yhteydessä aluepäällikköön.


TALOUS

Miten seura voi sopeuttaa toimintaansa?
Sopeuttaminen tarkoittaa poikkeusoloissa pääsääntöisesti kulujen pienentämistä.

Seuran kannattaa  

 • järjestää korvaavaa toimintaa jäsenille, jolloin kausimaksuja ei tarvitse palauttaa. 
 • Vedota kilparyhmien perheisiin, että he maksaisivat kuukausimaksut normaalisti. Pidä tarvittaessa vanhenpainiltoja etänä, jossa avaat seuran taloutta ja maksujen tärkeyttä.  
 • Keskustella kunnan kanssa, jos voi saada yleisavustuksia jo aiemmin ja pyytää huojennuksia salimaksuista.
 • Varautua siihen, että poikkeustilan loppuessa kaikilla on iso liikkumisen tarve. Mahdollistakaa kyky tuottaa kesäleirejä yms. toimintaa.
 • Sopia laskujen maksun lykkäämisestä syksyyn tai osittaisesta helpotuksesta. Ole yhteydessä liittoon, mikäli seura tarvitsee lisää maksuaikaa.
 • Hyödyntää maan hallituksen lupaama helpotuspaketti yrityksille (palkkojen työeläkemaksujen ja muiden sosiaalikulujen maksujen lykkäys, sekä mahdollisten alv-maksujen lykkäys).
 • Neuvotella pankin kanssa lainan takaisinmaksun lykkäyksestä.
 • Määrätä henkilöstö pitämään pitämättömät lomat, kesälomille jo toukokuussa. Mikäli muut toimet eivät auta, aloita menettelyt henkilöstön palkanmaksun keskeyttämiseksi.

 

Palkanmaksuihin liittyen lue huolellisesti alla linkkeinä olevat ohjeistukset. Ohjeet on linjattu yhdessä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa, ja ovat samat kaikille seuroille lajista riippumatta.  

Työsopimuslain tulkintaa Etelä-Suomen liikunta ja urheilun ESLUn sivuilla

YT-menettely yms. ja malleja  Palloliiton sivuilla

Ajantasaisin tieto työnantajille Paltan sivuilta.

Onko seuralla velvollisuus maksaa palkkaa työntekijöille, vaikka tunteja ei pidetä?
Tämänhetkisen tulkinnan mukaan palkanmaksua ei voi keskeyttää yksipuolisesti, ainoastaan jos on tarve sopeuttamiseen henkilöstökuluissa. Tällöin on luettava yllä mainitut linkitetyt ohjeistukset huolella, annettava kirjalliset ilmoitukset ja toimittava niiden mukaan. Maksun keskeytykseen vaikuttaa työsuhteen laatu, työsopimuksen teksti ja samoin se, mitä töitä henkilö tekee:

 • Jos kyseessä on ohjaaja tai valmentaja, eikä valmennusta tai ohjausta voida pitää, kun tilat on määrätty suljettavaksi ja tunteja ei saa pitää (= työt on loppu), ohjeiden mukaan tulkinta on, että kyseessä on Työsopimuslain 2 luvun 12§ mukainen poikkeuksellinen tapahtuma, ja palkanmaksu voidaan keskeyttää. Jos työsopimuksen mukaan ohjaajalle maksetaan vain pidetyistä tunneista, tulkitsemme, että vain niistä maksetaan, pitämättömistä ei. Jos sopimus on esim. koko kaudeksi, palkanmaksu voidaan keskeyttää 14 päivän päästä. Siihen asti luvatut, sovitut tunnit maksetaan. Keskeytys lasketaan siitä, kun on annettu kirjallinen ilmoitus. Malli kirjallisesta ilmoituksesta löytyy Palloliiton sivuilta. 
 • Jos töitä edelleen on, esim. hallintohenkilö tai valmennus jatkuu etävalmennuksena, kyseeseen voi tulla lomauttaminen määräajaksi ja esim. työajan ja palkan puolittaminen. Määräaikaista ei voi normaalisti lomauttaa, ellei hän ole esim. äitiysvapaan sijainen. ESLUN ja Palloliiton sivuilla on lomauttamiseen tarkat ohjeet. Huomioi toimissa, että lomautusmenettelyn kesto on normaalisti 1 kuukausi, mutta ESLUN ohjeen mukaan tilanne voidaan tulkita niin, että YT-neuvotteluja ei tarvita, jolloin aikaraja on 14 päivää.
 • Lomautusta ja palkan maksun keskeytystä voidaan toteuttaa henkilöstöön myös yhtäaikaisesti, jos esimerkiksi ohjaajien työ on täysin estynyt, mutta hallinnollista työtä tekevien työtä on mahdollista järjestellä.


Lähtökohtaisesti jos työ loppuu kokonaan, voidaan käyttää keskeytystä, ja jos työtä on esimerkiksi 1-2 päivää viikossa täysien työtuntien sijaan, voidaan käyttää lomautusta.

Työntekijän kanssa voi  aina sopia yhteisymmärryksessä, että palkkaa ei tässä tilanteessa makseta, kun tunteja ei pidetä, vaikka ohjauksista on alun perin sovittu koko kevääksi. Esimerkiksi OTO-ohjaajat, jotka tekevät tunnin, pari viikossa, voivat hyvin ymmärtää tilanteen ja sopia seuran kanssa näin.

Oman yrityksen kautta (toiminimi tai Oy) toimittaessa tulkitaan sopimusoikeutta. Esimerkiksi ohjauspalvelua seuralle myyvien henkilöiden laskujen maksussa toimitaan tehtyjen sopimusten mukaisesti. Jos sopimuksessa ei ole poikkeuspykälää näihin tilanteisiin, maksetaan silloin ESLUn ohjetta tulkiten vain tehdyistä tunneista.

Miten pitkän lomautusajan seuran kannattaa neuvotella yt-menettelyssä? 
EDIT: 19.3.: YT-menettelylaissa on poikkeuspykälä, ja vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi nykyisiin yt-menettelyihin voi tulla muutoksia. Suomen hallituksen käsittelyssä on juuri tällä hetkellä yt-menettely, joten tilanne voi muuttua näinä päivinä. 

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista tiedotusta aiheesta työnantajille Paltan sivuilla, sekä Suomen ammattivalmentajat SAVALin Ajankohtaista-nostojen kautta, ja sivustolla yty.fi, jonne viimeisimmät tiedot päivittyvät asianajajien toimesta. 

Yt-menettelyissä toimitaan ja lomautus alkaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön

mukaisen lomautusilmoitusajan jälkeen.

Mahdollisissa yt-menettelytilanteissa on suositeltavaa neuvotella maximi eli vallitsevan lainsäädännön mukainen korkein päivämäärä ja käyttää se määrä lomautuspäiviä kuin seura oikeasti tarvitsee, jolloin otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon myös työntekijöiden omavastuuaika.

Mistä saan aiheesta lisätietoa esim. milloin seuran hallitus voi päättää lomautuksista?
EDIT 19.3.: Yt-menettelylaki on tällä hetkellä Suomen hallituksen käsittelyssä. Poikkeustilanteesta johtuen vallitsevaan lainsäädäntöön voi tulla muutoksia tai poikkeuspykälä. 

Suosittelemme seuraamaan ja hyödyntämään asianajajien ajantasaisin tieto sivustoilta Suomen ammattivalmentajat SAVAL ja Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat yty.fi

Ajantasaisin tieto työnantajille Paltan sivuilta.

Miten lomautettu henkilö saa päivärahansa?
Työntekijä Ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.  Ilmoittautumisessa työntekijä tarvitsee saamansa allekirjoitetun lomautusilmoituksen. Työttömyyskassan jäsenet saavat ansiosidonnaista päivärahaa, muut Kelan peruspäivärahaa viiden (5) karenssipäivän jälkeen. 

Entä jos kirjallista työsopimusta ei ole?
Suullinen työsopimus on pätevä. Käykää läpi mitä suullisesti on sovittu. Jatkossa kaikki sopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti.
 

Miten toimitaan, jos harjoitukset jatkuvat toukokuussa ja toiminnan keskeytys on ehditty tehdä ja 14 vuorokautta palkkaa maksettu?
Kannattaa sopia keskeytyksen yhteydessä työntekijän kanssa, miten toimitaan, jos kausi jatkuukin toukokuussa.

Mistä 14 vuorokauden palkanmaksu lasketaan keskeytyksen yhteydessä?
14 vuorokautta lasketaan päivästä, jolloin ilmoitus on annettu. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen. Malli kirjallisesta ilmoituksesta löytyy Palloliiton sivuilta

Jos työntekijä on kaksi viikkoa lääkärin määräämässä karanteenissa, kuka maksaa palkan?
Tartuntatautilain mukaisesti eristykseen määrätty henkilö on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan ansiomenetyksen mukaisesti. Tartuntatautipäivärahan maksaa Kela. Karanteeni on tartuntalain mukainen silloin, kun se on kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin asettama.

 

MAKSUT

Tarvitseeko seuran palauttaa jäsenmaksuja tai toimintamaksuja kevään ajalta?
Yhdistyslain mukaisesti seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa. Toimintamaksuja ei ole velvoitetta palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai tilalle järjestetään vaihtoehtoista kausimaksun vastinetta. Vaihtoehtoisella toiminnalla Voimisteluliitto suosittelee seuroja ideoimaan erilaisia tapoja tarjota omaehtoisia tai esimerkiksi etäohjattuja sisältöjä liikkumiseen. Valmennusryhmien osalta suositellaan etävalmennusta.

Toimintamaksun palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Katso Voimisteluliiton 17.3. antama tarkempi linjaus toimintamaksuja koskien.

Jälkikäteen esimerkiksi kuukausittaista kausimaksua voidaan veloittaa lähtökohtaisesti siihen asti, kun toimintaa on harjoitettu, eli esimerkiksi maaliskuun puoliväliin.

Tilanteissa, joissa esimerkiksi paljon harjoittelevien joukkueiden toiminta pienenee merkittävästi, suositellaan pitämään etäpalavereita vanhempien kanssa (vanhempainilta), ja selkeyttämään maksujen määräytymistä, esimerkiksi joukkueen johtajien ja seuran avustuksella.

Jäseniltä tulevat pyynnöt maksujen palautuksen osalta, esimerkiksi henkilökohtaisten taloudellisten haasteiden seurauksena, seura käsittelee tapauskohtaisesti itse.

Maksujen suhteen Voimisteluliitto muistuttaa tasavertaisesta kohtelusta.

Tuleeko seuran palauttaa jo maksetut leiri, kilpailumatka tms. maksut, jotka peruuntuvat?
Jos toiminta on yhdistyksen omaa toimintaa, tulee maksut lähtökohtaisesti palauttaa tai tapahtuma siirtää uuteen ajankohtaan samalla maksulla. Jos järjestäjä on kolmas taho, palautetaan maksut siltä osin, kun ne palautuvat kolmansilta osapuolilta. Lisätietoa palautuksista peruuntuneiden leirien ja kilpailujen osalta ESLUN ohjeistuksesta.

Voiko jo maksettuja lisenssejä, joita on hankittu esimerkiksi vain kevätkautta ajatellen, siirtää syksylle?
Lisenssejä ei voi siirtää eikä maksuja palauteta. Lisenssit ovat voimassa elokuun loppuun asti ja poikkeustilan pitkittyessä asiaa harkitaan uudelleen.

 

ETÄHARJOITTEET

Miten etävalmennusta tai -ohjausta voi toteuttaa?
Valmennusta voi toteuttaa esimerkiksi Instagramin ja Facebookin suljetuissa ryhmissä, sähköpostitse, puhelimitse tai Whatsapissa. Etäohjauksessa ja -valmennuksessa voi hyödyntää esim. Googlen eri työkaluja tai muita käytössä olevia striimausalustoja ja sovelluksia. Seurojen nettisivuille voi luoda materiaalipankkeja, johon on pääsy salasanalla.

Voiko musiikkia käyttää etäohjatuissa jumppastriimeissä?
Poikkeustilan johdosta voimisteluseurat voivat hyödyntää musiikkia striimauksissa kokoontumisrajoituksen ajan. Musiikkia saa käyttää vain striimauksella toteutettavissa ohjauksissa. Tallennetuissa tai esimerkiksi Youtubessa julkisesti saatavilla olevissa videoissa Teoston musiikkia ei saa käyttää. Jos livenä lähettävä striimi tallennetaan, musiikki tulee poistaa tallenteesta.

Lisätietoa Teoston ohjeistus musiikin käyttöön vallitsevassa poikkeustilanteessa.

MUUT

Voiko seura pitää sääntömääräisiä kokouksia etäyhteydellä vai pitääkö ajankohtaa muuttaa?Tilanteessa toimitaan seurojen sääntöjen mukaisesti. Jos säännöissä on mainittu, että kokoukset voidaan pitää etäyhteydellä, kokous voi olla etänä toteutettava. Force majeure- tilanteessa kokousaikaa voidaan muuttaa. Lisätietoja sääntömääräyksistä kokouksista Olympiakomitean nettisivuilta.

Miten seurojen kannattaa varautua tulevaan?
Seurojen kannattaa jo etukäteen huomioida mahdollinen kysynnän kasvu rajoitteiden päätyttyä ja suunnitella syksyä myös varainhankinnan näkökulmasta.

Mitä nyt kannattaa tehdä?
Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja vuorovaikutus jäsenten kanssa auttavat osaltaan pahimman ylimenovaiheen ajan. Urheilijoiden ja valmentajien osalta tauko kannattaa hyödyntää esimerkiksi välianalyysiin, tulevan suunniteluun ja itsensä kehittämiseen omatoimisten harjoituksien rinnalla. 

Seurojen sosiaaliseen mediaan ja omatoimiseen harrastamiseen voi poimia vinkkejä liiton sivuilta.

Voimisteluliitto toivoo seurojen välittävän laajasti jäsenilleen, jäsenten vanhemmille ja muille jäsenrekisterissään oleville verkkodialogikyselyn voimistelun yhteisestä tulevaisuudesta.

Lisäksi suosittelemme seuran perehtyvän vastuullisuusohjelmaamme. 
 

Mistä saan lisätietoa?

Voimisteluliiton linjaukset voimistelutoimintaan koronavirustilanteessa - päivitykset tulevat tähän uutiseen. 

Olympiakomitean HelpDesk 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin kanssa laatimat ohjeistukset.

Palloliiton sivuilla lisää menettelyohjeita seuroille poikkeustilanteeseen (palkanmaksu, lomauttaminen, maksut)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaiset tiedotteet koronaviruksesta COVID-19


Milloin seuran hallitus voi päättää lomautuksista?
Milloin seuran hallitus voi päättää lomautuksista?