Uskalla puuttua ja uskalla sanoa seis

9.12.2019 |
Aktiivinen puuttuminen kiusaamistilanteissa mahdollistaa sopuun pääsyn. Naisten telinevoimistelussa Minorit tutustuivat uuteen SoPu-ohjelman viikonlopun leirillä.

Naisten telinevoimistelun esivalmennusryhmä Minorit aloittivat ensimmäisenä ryhmänä Suomen Voimisteluliiton uudessa SoPu-ohjelmassa, jonka tarkoituksena on rohkaista nuoria urheilijoita ja lapsia puuttumaan kiusaamiseen. Ohjelma kuuluu toimenpiteisiin, joita lajikulttuurin kehittämiseksi on valmisteltu. Minorileirillä Marja Räisäsen pitämään koulutukseen osallistuivat niin nuoret urheilijat kuin heidän valmentajansa.

-”Kiusaamistilanteissa on tärkeää oppia sanomaan, seis. Että ei vain katso sivusta ja ole silloin käytännössä itsekin osa kiusaamista”, totesivat koulutuksen jälkeen Minoriryhmän voimistelijat Jenna Potinoja sekä Stella Talvinen.

-”Tärkeää on myös muistaa pyytää ja antaa anteeksi. Samalla se tarkoittaa, että ymmärtää tehneensä virheen ja ettei kanna asiasta kaunaa”, jatkoivat Iina Kumulainen ja Matilda Nikkola.

 

Askeleet sopuun

SoPu-ohjelmassa korostetaan aktiivista puuttumista tilanteeseen, niin kiusatun kuin sivullisten osalta. Lasten ja nuorten rooli oli jaettuna kolmeen askeleeseen:

1. SEIS: Rohkeutta puuttua ja sanoa ääneen, kun kokee olonsa epämukavaksi tai kiusatuksi.

2. SORI: Kiusaajalta tarvitaan nöyryyttä ja kykyä tunnustaa virheensä, pyytää anteeksi. Anteeksi pyytäminen tarkoittaa myös, että ymmärtää loukanneensa toista ja lupaa samalla, ettei toista virhettään.

3. OKEI: Kiusatun tulee pyrkiä antamaan anteeksi ja jättää asia siihen. Painolastina olevaa taakkaa ei kanneta anteeksi antamisen jälkeen perässä, vaan tavoitteena on opetella uudenlainen toiminta ja ajattelumalli.

Näiden kolmen askeleen jälkeen tilanne käydään kertomassa aikuiselle, kuten valmentajalle tai vanhemmalle, joka varmistaa, että kaikki kolme askelta on käyty läpi ja asia on saatu sovittua. Aikuinen toimii lasten ja nuorten tukena, mutta ei ala ratkaista lasten välistä tilannetta itse, vaan alkusysäys sopuun lähtee suoraan lapsista. ”Tilanteen kertominen aikuiselle auttaa jättämään asian taakse, ettei se jää pyörimään mieleen painolastiksi ja aikuinen voi toiminnallaan varmistaa tämän”, kuvailee Marja ohjelman toimintamallia.

Voimistelun lajikulttuurissa esiintyy hieman kiusaamista. Se on usein pientä eikä niin näkyvää. On vähättelyä, sivuun jättämistä tai ikävästi toista katsomista, mutta toisinaan se heijastuu myös muunlaiseen vuorovaikutukseen: ikävään puheeseen tai viestittelyyn. Nyt SoPu-ohjelmalla pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten aktiiviseen puuttumiseen tilanteen kitkemiseksi. Ohjelmaa tullaan laajentamaan ensi vuonna (2020) myös muihin Suomen Voimisteluliiton valmennusryhmiin ja voimistelulajeihin. Toivottavasti toiminta laajenee myöhemmin myös muiden lajiliittojen toiminnan piiriin, jotta urheilussa esiintyvä kiusaaminen vähenee.

 

Lisätietoja:

Marja Räisänen, erityisopettaja ja naisten telinevoimistelun edustaja Voimisteluliiton hallituksessa

marjaraisa(at)gmail.com

Liisa Lappalainen, osaamisen kehittäjä, Suomen Voimisteluliitto

liisa.lappalainen(at)voimistelu.fi