Raportti aikuisliikunnan harrastamisesta ja eri lajien kiinnostavuudesta

28.6.2019 |

Tuore raportti Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 kertoo kiinnostavaa tietoa 15 - 74 -vuotiaiden liikunnan harrastamisesta ja lajeista. Koko raportti (KIHUn julkaisusarja, nro 67) löytyy Olympiakomitan sivustolta. Koko kohdeväestöstä 13,3% liikkuu liikunta- tai urheiluseurassa ja 14,4% käyttää yksityisten yritysten palveluja. Nämä luvut ovat säilyneet lähes samoina vuoden 2009 - 2010 liikuntatutkimukseen verrattuna.

Pääosa aikuisista liikkuu omatoimisesti yksin (66%) tai ryhmässä (34%). Nämä osuudet ovat pienentyneet huomattavasti aiempaan tutkimukseen verrattuna (81%/ 55%). Miehet ovat useammin urheiluseurassa kuin naiset. Naiset ovat miehiä aktiivisempia yksityisten palvelujen sekä kunnan, kaupungin ja kansalais-, työväenopistojen liikuntapalvelujan käyttäjiä. Ikäryhmästä 35 - 44 -vuotiaat lähtien seuraharrastaminen vähenee, mutta nousee jälleen 65-vuotiaista ylöspäin.

Vähintään kerran viikossa harrastetuimmat omatoimiset lajit ovat suosituimmuusjärjestyksessä kävelylenkkeily, kuntosaliharjoittelu ja pyöräily. Ohjatun liikunnan kärkilajit ovat voimisteluseuroistakin tutut ryhmäliikunta, voimistelu, jumppa. Myös tanssin eri muodot sekä nouseva laji jooga ovat korkealla listauksessa. Näiden ohjattujen ryhmäliikuntamuotojen laaja kirjo ja nimikekirjavuus on huomioitu kyselyssä.

Kyselyssä vastaajat ovat voineet käyttää lajistaan itselleen tuttua nimikettä ja vastausta on tarkennettu vaihtoehtoja tarjoamalla. "Voimistelu, jumppa" -vastaus on tarkennettu seuraavilla vaihtoehdoilla: jumppa, kuntojumppa, seniorijumppa, satujumppa, akrobatia-, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, TeamGym,  rytminen voimistelu, teline-, trampoliinivoimistelu. 

"Ryhmäliikunta" on tarkennettu kysymällä, mihin seuraavista harjoittelu pääosin painottuu a) kehoon, mieleen tai liikkuvuuteen painottuva b) kestävyyden kohottamiseen tähtäävä c) lihaskunnon kohottamiseen tähtäävä d) tanssillista tai koreografista harjoittelua painottava. Vastauksia tuli paljon kaikkiin vaihtoehtoihin, mutta eniten kuitenkin lihaskuntoa painottavaan ryhmäliikuntaan.

Tanssin muodoista "lavatanssit" oli selvästi suosituin. Luultavasti tähän kategoriaan vastaajat ovat luokitelleet myös voimisteluseuroissakin hyvin suositut Lavis-tunnit.