Kohti myönteistä ajattelua

15.3.2019 |

Voimisteluliitto tiivistää yhteistyötä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa pyrkimyksenään kehittää lajikulttuuria. Yhtenä toimenpiteenä on jatkaa yhteistyötä Aseman Lapsen ry:n kanssa Friends-ohjelman parissa. Ohjelma on kehitetty opettamaan lapsille ja nuorille tärkeitä taitoja ja menetelmiä, joiden avulla he voivat käsitellä mm. ahdistuneisuuden tunnetta. Erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä lasten ja nuorten mielenterveysongelmista.

Vuoden vaihteessa tehty lajikulttuuritutkimus herätti myös voimisteluseurat. Vaikka innokkaita ja motivoituneita harrastajia on paljon ja suurin osa lapsista nauttii harjoittelustaan ja saa arvostustaan valmentajalta, on seuroissa myös lapsia, jotka vetäytyvät syrjään, kokevat kiusaamista, pelkäävät antaa palautetta valmentajalleen tai kokevat vaikeaksi tunnistaa ja käsitellä tunteitaan.

Friends-ohjelman avulla pyritään tarjoamaan seuroille tapoja opettaa lapsia ja nuoria käsittelemään tunteitaan sekä kannustaa voimistelijoita ja valmentajia myönteisiin ajatusmalleihin. Tarjoamalla selviytymiskeinoja vastoinkäymisten varalle sekä pettymysten kohtaamiseen, otetaan askelia kohti uudenlaista toimintakulttuuria.

Voimisteluliitto koulutti vuoden 2018 lopulla ensimmäiset Friends-tutorit, jotka ovat seurojen käytettävissä. Heitä voi tilata sparraamaan seurojen suunnittelua, miten tunnetaitojen kasvattaminen ja myönteinen vuorovaikutus jalkautetaan oman seuran toimintaan. Lisäksi liitto kouluttaa uusia tutoreita keväällä 21.5.2019 koulutuspäivässä Helsingissä. Tilaisuuteen kutsutaan 10 suurinta seuraa sekä lisäksi avoimia paikkoja on n. 5. Mikäli olisit  kiinnostunut toimimaan Friends-ohjelman parissa omassa seurassa ja mahdollisesti liiton leiritoiminnassa tai tutor-toiminnassa, ota yhteyttä Liisa Lappalaiseen maaliskuun aikana. (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi)

”On tärkeää, että niin valmentajat kuin voimistelijat oppisivat asettumaan toisen ihmisen asemaan ja miettimään, miltä heistä tuntuisi jossakin tilanteessa. Empatiataitoja tarvitsee meistä jokainen.”