Vuosi 2018 oli aktiivista osaamisen kehittämisen aikaa

30.1.2019 |

Vuoden 2018 aikana erilaisten osaamisen kehittämisen tilaisuuksien ja toimenpiteiden kautta tavoitettiin lähes 8500 henkilöä. Osaamisen kehittämisen toimenpiteiden kirjo laajenee jatkuvasti ja vuoden aikana tarjottiinkin mahdollisuuksia oppimiseen perinteisen kouluttautumisen lisäksi mm. verkostoissa, leireillä, mentoroinnissa ja observoinneissa.

Koulutuksiin osallistui vuoden aikana yli 4300 henkilöä. Koulutuksia tarjottiin kaikilla koulutustasoilla (1-3 -tasot) ja niin ohjaajille, valmentajille, tuomareille kuin seurajohdollekin. Yksittäisistä koulutuksista eniten osallistujia tavoitti Voimisteluohjaajan startti, joka toimii koulutuspolun alkuna lasten ja nuorten ohjaajille sekä valmentajille. Aikuisten ryhmäliikunnan ohjaajien osalta Convention-tapahtumat ja Kehohuolto- koulutus olivat koulutusvuoden suosituimpia tapahtumia. 2- ja 3-tason koulutukset ovat lähes poikkeuksetta täysiä ja esim. joulukuussa käynnistyneelle Lajitutkinnolle (3-tason ja valmentajan ammattitutkinnon sisältävä koulutuskokonaisuus) pystyttiin ottamaan mukaan hakijoista vain n. 60%.

Leirien yhteydessä tapahtuva osaamisen kehittäminen tarjoaa erityisesti valmentajille erinomaisen väylän oman osaamisen kehittämiseen. Työpajat, verkostot ja seurakiertueet toimivat taas seurajohdon keskeisenä oppimisen paikkana. Tämänkaltaisten, erilaisten osaamisen kehittämisen keinojen merkitys on viime vuosina noussut selkeästi ja niihin panostetaan myös jatkossa. Vuoden 2019 aikana toteutetaan mm. aikuisliikunnan seurakiertue ja seuratoiminnan tulevaisuuden työpajat, jotka suuntaavat seurojen katseet jo tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Vuoden alusta käynnistyi myös lasten ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen kohdentuva tutorprojekti 20 mukaan valitun seuran voimin.

Osaaminen on yksi Voimisteluliiton painopisteistä vuoden 2020 loppuun asti ja myös tänä vuonna toimenpiteitä osaamisen kehittämiseen toteutetaan monipuolisesti ja eri kohderyhmille suunnatusti. Koulutusten osalta vuosi on jo käynnistynyt vauhdikkaasti, mutta vielä on kiinnostavia koulutuksia tulossa. Ajantasaisen tiedon koulutuksista löydät aina nettisivuilta ja sähköisestä koulutuskalenterista. Muista osaamisen kehittämisen toimenpiteistä saat parhaiten tietoa seuraamalla nettisivuja sekä Voimisteluliiton some-kanavia.