Voimisteluliitto etsii trampoliinivoimistelun lajipäällikköä

10.12.2019 |

Lajipäällikkö vastaa trampoliinivoimistelun toiminnan sujuvuudesta yhdessä kehittämisryhmän ja valmentajaryhmän kanssa. Työ alkaa mahdollisimman pian. Viikottainen työaika on 7,5h/viikko.

Työnkuvaan kuuluuvat hallinnolliset tehtävät sekä kilpailuihin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä työtehtäviä. Tarkemmat sisällöt neuvotellaan ostopalvelun tarjoavan ja tehtävään valittavan henkilön kanssa.

Hallinnollisia tehtäviä ovat mm. luottamusryhmien kokousjärjestelyt, läsnäolo kokouksissa sekä esityslistojen laatiminen, päätöksien toimeenpano, budjettivastuu, lajin toimintasuunnitelman, vuosikellon ja toimintakertomuksen laatiminen, tiedotusasiat, voimistelutiimissä mukanaolo ja  lajin mahdollisten hankkeiden eteenpäin vienti. Osaamisen kehittämiseen kuuluvia tehtäviä ovat esim. trampoliinivoimistelun koulutuksien kehittäminen ja koulutusjärjestelyt. Kilpailuiden osalta työtehtäviä ovat mm. kansainvälisten arvokilpailuiden käytännön järjestelyt sovitusti sekä läsnäolo vähintään lajin SM-kilpailuissa. 

Lajipäällikkö-tehtävä toteutetaan liiton jäsenseuralta ostettavana palveluna (liitto tekee ostosopimuksen seuran kanssa ja seura huolehtii työnantajavelvoitteista).

Tarjoukset pyydetään seuroilta mahdollisimman pian tai viimeistään 20.12.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: susanna.porola@voimistelu.fi

Tarjouksesta tulee ilmetä vähintään seura ja toimessa aloittava henkilö.

 

kuva Milla Vahtila