Paremman urheilukulttuurin puolesta

29.11.2018 |

Joukkuevoimistelun valmennuskulttuuri, valmentajien vuorovaikutustaidot, voimistelijoiden hyvinvointi ja kehonkuvaan liittyvät asiat - muun muassa näistä on viimeisten viikkojen aikana keskusteltu. Voimisteluliitto on luomassa avoimempaa ja keskustelevampaa urheilukulttuuria Suomeen.  

Voimistelun valmennuskulttuurista käynnistyy joulukuussa kysely, kun Taloustutkimus ryhtyy Voimisteluliiton toimeksiantona selvittämään voimistelun valmennuskulttuuria, ja sitä ovatko nyt esiin nousseet asiat marginaalisia vai onko kyse laajemmista, vaietuista ongelmista.

- ”Voimisteluliitto on Suomen suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Jos valmennuskulttuurimme edistää hyvinvoinnille haitallisia malleja, tulemme totta kai puuttumaan niihin. Epäasiallinen käytös urheilussa, oli kyse valmennustilanteesta tai vaikkapa sopimattomasta käytöksestä katsomoissa, ei ole voimistelussa hyväksyttävää ja tällaiseen toimintaan tulee rohkeasti puuttua”, Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso kommentoi.

Valtioneuvoston julkaiseman liikuntapoliittisen selonteon mukaan yhä useampi suomalaisista lapsista ja aikuisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Suomalaisten liikkumattomuuden on arvioitu maksavan Suomelle miljardeja. Voimisteluliiton tehtävänä on tarjota hyvinvointia edistävää, monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa kaikille.

- "Voimistelun, aivan kuten urheilun ylipäänsä, tulee olla laadukasta, innostavaa ja yksilölliset tavoitteet mahdollistava harrastus- ja kilpailumuoto. Varsinkin nyt kun yhä useampi suomalaisista lapsista ja aikuisista liikkuu tutkitusti terveytensä kannalta liian vähän, on meidän panostettava siihen, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja nauttivat liikuntaharrastuksistaan”, Laakso toteaa ja jatkaa

- ”Voimistelu perusliikuntamuotona antaa monipuolisen pohjan liikunnalliselle elämälle. Haluamme kehittää toimintaamme, jotta jokainen vanhempi kokee voivansa tuoda lapsensa turvallisesti voimistelun harraste- ja kilparyhmiin.” 

Voimisteluliitossa on vahva osaamisen kehittämisen kulttuuri. Liitto on tehnyt useita erilaisia toimenpiteitä viime vuosina, jotta voimistelutoiminta olisi laadukasta ja voimistelu olisi ajan hengessä, vastaten nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. 

Liitto kouluttaa vuosittain yli 4000 ohjaajaa ja valmentajaa. Voimisteluliitossa ohjaajien ja valmentajien koulutus- ja osaamisen kehittämisjärjestelmä on laadukas. Olympiakomitea on jakanut Tähtiseura-laatutunnuksia 513 seuralle 41 eri lajiin. Näitä laatutunnuksen saaneita seuroja löytyy eniten voimistelusta: 92 voimisteluseuraa täyttää määritetyt laatutekijät vähintään yhden Tähtimerkin osalta. Lisäksi Voimisteluliiton erilaiset kehittämistoimenpiteet vievät voimistelua eteenpäin. 

Taloustutkimuksen voimistelun valmennuskulttuuria selvittävän kyselyn tuloksista ja analyysistä tiedotetaan lisää vuoden 2019 alkupuolella. 

Voimisteluliiton keväällä 2018 tekemän valmentajien osaamiskartoituksen tuloksissa nousivat esille valmentajien voimavarat ja vuorovaikutustaidot.