Kouluyhteistyö käyntiin koulutuksella?

27.11.2018 |

Koulutuksella yhteistyö käyntiin?

Seuran organisoima yhteinen koulutus voi olla tehokas tapa tutustua muihin oman alueen toimijoihin, ja hyvä alkusysäys pitkäjänteisellekin yhteistyölle. Hyviä kokemuksia tällaisesta on saatu muun muassa alkusyksystä järjestetystä alajärveläisen Alavolin ohjaajien ja paikallisen lähikoulun opettajien yhteisestä VESO-koulutuksesta. Koulutus sisälsi seuran ja opettajien toiveiden mukaisesti teoriaosuudet lasten fyysisestä aktiivisuudesta ja luuliikunnasta sekä käytännön osuudet sisältäen Rope Skippingiä ja perusmotoristen voimisteluliikkeiden opettamista. Osallistujilta saadusta palautteesta nousi esille innostus kokeilla uutta, ja koulutuksella pystyttiin vastaamaan sekä seuran ohjaajien että koulun opettajien toiveisiin ja tarpeisiin.

Liiku mun kaa-hankkeelta tukea

Liiku mun kaa – hanke tarjoaa seuroille koulutusta, jonne seuratoimijat osallistuvat yhdessä paikallisen yhteistyötahon kanssa. Koulutusten tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntaa ja seurojen paikallista yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanina koulutuksissa voivat olla niin lähikoulun opettajat, välituntiliikuntaa järjestävät oppilaat tai vaikkapa paikallinen MLL- tai vanhempainyhdistys. Koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä seuran ja yhteistyökumppanin toiveiden mukaan. 

Mikäli seurasi on kiinnostunut koulutusyhteistyön käynnistämisestä, ole yhteydessä Liiku mun kaa- hankkeen projektipäällikkö Jenni Tuomelaan (jenni.tuomela@voimistelu.fi).