Mielenkiintoinen seura-koulu-yhteistyö Alajärvellä

24.9.2018 |

Voimisteluseura Alavoli ja Alajärven alakoulut ovat pilotoineet uudenlaista yhteistyömuotoa kokeilemalla sekä seuran ohjaajille ja valmentajille että alakoulujen opettajille suunnattua yhteistä koulutusta. Koulutuksessa harjoiteltiin perusmotoristen voimisteluliikkeiden ja Rope Skippingin ohjaamista ja opettamista, sekä teoriaa lasten fyysisestä aktiivisuudesta sekä luuliikunnasta. Osallistujat antoivat koulutuksen tiimoilta tyytyväistä ja innostunutta palautetta, ja tutustuivatpa seuran ja koulun väki toisiinsa samalla entistä paremmin. 

Myös Alajärven koulujen Välkkäri-oppilaat saivat koulupäivän aikana lisävinkkejä Rope Skippingin hyödyntämiseen välitunneilla. Välkkärit kokeilivat niin perinteisempiä naruhyppelyleikkejä kuin uudempia narutemppujakin tutustuen Rope Skippingin moniin mahdollisuuksiin. 

Pilotointi liittyy Voimisteluliiton kolmivuotiseen Liiku mun kaa – hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen liikuntaa koulupäiviin ja koulupäivien yhteyteen. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret itse suunnittelemaan, organisoimaan sekä jatkokehittämään koulupäivän aikaista liikuntaa. Liiku mun kaa-hanke tukee myös seuroja löytämään uusia yhteistyön tapoja muiden paikallisten tahojen kanssa lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi.