Seuratuen 2018 saajat julkaistu

24.4.2018 |

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on myöntänyt 344 000 euroa seuratukea voimisteluseuroille. Tukea myönnettiin sekä työntekijöiden palkkauksiin että toiminnallisiin hankkeisiin, ja sitä sai kolmekymmentäneljä voimisteluseuraa. Yhdeksän hankkeista on jatkohankkeita, eli ne ovat saaneet ministeriön rahoitusta myös viime vuonna.

Tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen kustannuksia. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta. 

Avustuksia jaettiin kaiken kaikkiaan 403 hankkeelle. Niistä uusia kehittämishankkeita on 281 ja jatkohankkeita 122. Seurojen yhdessä toteuttamia hankkeita on 48. Avustuskriteereissä huomioidaan harrastamisen hinta. Avustuksen ehtona on, että harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei ylitä 50 euroa kuukaudessa.

Myönnetyt avustukset painottuvat matalan harrastuskynnyksen toimintaan, mutta hankkeissa voi olla mukana myös harrastetoiminnan lähialueen kilpailullista edistämistä. Seuratukiavustusta voi saada lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaan, innovatiivisiin kokeiluihin tai hankkeisiin, joissa lisätään toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehitetään lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Avustuksia myönnettäessä on kiinnitetty huomiota mm. siihen, ovatko lapset ja nuoret olleet mukana suunnittelemassa hanketta tai toimintaa.  Myös vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen pyritään koko ajan löytämään hyviä malleja, joita onnistuneista kehittämishankkeista voi nousta.

Myönnetyt seuratuet 2018.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta
tai 
- ylitarkastaja Sari Virta, p. 0295 3 30377
- erityisavustaja Toni Ahva, p. 0295 3 30340

Aluepäälliköt tukena seuran kehittämisessä

Voimisteluliiton aluepäälliköiden työnkuvaan kuuluu seurojen tukeminen kaikenlaisissa kehittämisprosesseissa. Seurakehittäminen voi pitää sisällään yksittäisiä seurakäyntejä, isompien kokonaisuuksien kehittämistä ja esim. Tähtiseuraprosessien tukemista. 
Aluepäälliköiden tehtäviin kuuluu myös seuratukihakemuksien sparraus ja seuratukea saaneiden hankkeiden tukeminen. 

Lisätietoja Voimisteluliitosta aluepäälliköitä.