Voimistelupassit uudistuvat

30.4.2015 | voimistelukoulu voimistelupassi jumppakoulu lapset
Uusia passeja jaetaan tänä vuonna maksutta kaikille voimisteluseuroille kesällä Helsingissä järjestettävän voimistelun suurtapahtuma Gymnaestradan kunniaksi.

Voimistelupassi on osa 3–12-vuotiaille suunnatun Voimistelukoulun (aiempi Jumppakoulu) voimistelutaitojen opettelua. Passiin on koottu voimistelulajien yhteisiä perusliikkeitä. Passeja on neljä erilaista: alkeis- ja alkeisjatkopassit sekä teline- ja lattialajien passit. Passisssa opeteltavat perustaidot ovat pohja uusien liikkeiden opettelulle.

Voimistelupassin tehtävä on taata harjoittelun ja harrastuksen ilo, innostus, intohimo ja laatu, ja se palvelee ennen kaikkea harrastevoimistelijoita sekä kilpalajien pariin siirtyviä lapsia.

alkeispassi:sisältää motorisia perustaitoja kehittäviä liikkeitä. Liikkeet soveltuvat voimistelun aloittaville lapsille. Liikkeinä esimerkiksi juoksut, heittäminen ja kiinniottaminen, kieriminen ja pyöriminen sekä hyppyvariaatioita.

alkeisjatkopassi: sisältää motorisia perustaitoja sekä voimistelutaitoja. Alkeisjatkopassi soveltuu pari vuotta voimistelleille lapsille. Liikkeinä esierkiksi variaatioita kuperkeikoista, hyppyvariaatioita, tasapainotaitoja ja käsien varassa harjoiteltavia liikkeitä. 

telinelajien passi: sisältää telinevoimistelun alkeisliikkeitä, joita voi hyödyntää myös team gymin ryhmissä. Telinelajin passiin siirryttäessä on hyvä hallita alkeis- ja alkeisjatkopassien liikkeet, koska tällöin varmistetaan, että lajitaitoja aloitetaan harjoittelemaan motoristen perustaitojen pohjalta. Telinelajin passissa on liikkeitä ja liikekehittelyjä niin tyttöjen kuin poikienkin telinevoimisteluun. 

lattialajien passi: sisältää joukkue- ja rytmisen voimistelun alkeisliikkeitä, joita voi hyödyntää myös tanssiryhmissä. Lattialajien passiin siiryttäessä on hyvä hallita alkeis- ja alkeisjatkopassien liikkeet, koska tällöin varmistetaan, että lajitaitoja aloitetaan harjoittelemaan motoristen perustaitojen pohjalta.

Voimistelupassin tilauslomake