Sporttitettiläiset voimistelun lähettiläinä

14.2.2018 |

Sporttitetti on uusi, merkityksellinen ja nuorten osallisuutta edistävä TET-malli, jonka nuori voi suorittaa voimisteluseurassa. Sporttitetissä nuori kartuttaa kokemusta ja tietämystä lajinsa uramahdollisuuksista – ohjauksesta ja valmentamisesta viestintään ja tapahtumien järjestämiseen.

 

Voimisteluliitto on ollut kehittämässä Nuorten Akatemian kanssa urheiluseuroille ja lajiliitoille suunnattua Sporttitettiä. Syksyn 2017 aikana voimisteluseuroille on luotu tukimateriaaleja siihen, kuinka tarjota nuorille mielekäs TET-jakso ja miten seura voi maksimoida tettiläisten työpanoksen hyödyt.

 

Voimisteluliitto yhdessä Nuorten akatemian kanssa räätälöi voimisteluseuroille suunnatun TET-mallin, jonka tavoitteena on viedä voimistelua kouluihin. Voimisteluliiton luomassa Sporttitetissä nuori pääsee suunnittelemaan voimistelutunteja ja ohjaamaan niitä kouluille. Sporttitetin avulla seuralla on oiva mahdollisuus tehdä kouluyhteistyötä ja saada Sporttitettiläisten kautta innostettua paikallisia lapsia ja nuoria voimistelun pariin.

 

Nuoren TET-viikko voi pitää sisällään siis voimistelun ohjausta paikallisilla kouluilla, seuran hallinnollisiin tehtäviin tutustumista, viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä tai vaikka ohjaajahaastatteluiden tekemistä. Jo syksyllä 2017 muutama seura on toteuttanut Sporttitetin ja kokemukset TET-jaksosta ovat olleet niin tettiläisten, seuran työntekijöiden sekä koulun opettajien keskuudessa erittäin positiiviset.

 

Koulut ovat ottaneet tettiläiset liikuntatunneille voimisteluohjaajiksi avoimin mielin ja opettajat ovat saaneet itse uusia ideoita koululiikuntaan. Seurojen mielestä tärkeää Sporttitetin onnistumisen kannalta on, että TET-jakson suunnittelu tehdään hyvissä ajoin, jotta kouluvierailut ehditään aikatauluttamaan TET-viikon lukujärjestykseen ja voidaan huomioida nuorten toiveet Sporttitetin sisällön suunnittelussa.


Lue nuorten Sporttitetti kokemuksista Nuorten akatemian sivuilta

 Tutustu Sporttitetin tukimateriaaleihin

Lisätiedustelut: riikka.hormu@voimistelu.fi 0400477978