Naisten telinevoimistelun pisteinfo

2.10.2017 |

Naisten telinevoimistelu näyttää helpolta ja jopa elegantilta, kun voimistelijat taituroivat kimaltavissa puvuissaan.  Naisten neljä telinettä vaativat kuitenkin vartalon hallintaa ja -hahmotuskykyä, notkeutta, voimaa ja taiteellisuutta.  Näyttävät sarjat muodostuvat lennokkaista volteista, spagaattiin aukeavista hypyistä, hurjista irrotuksista sekä tanssillisuudesta ja taiteellisuudesta.

Naisten telinevoimistelussa telineen kokonaispisteet rakentuvat vaikeuspisteistä (D-pisteistä) ja suorituspisteistä (E-pisteistä). E-pisteiden suurin mahdollinen määrä on 10,000. Tästä tuomarit vähentävät voimistelijan tekemät suoritusvirheet, joihin kuuluvat niin tekniset virheet kuin suorituspuhtauteen liittyvät asiat sekä taiteellisuus. D-pisteiden suuruus määräytyy sen mukaan, mitä liikkeitä voimistelija tekee.

 

Vaikeuspisteet (D-pisteet)

Vaikeuspisteet koostuvat voimistelijan suorittamien liikkeiden arvojen sekä yhdistelmien summasta. Kaikilla liikkeillä on oma arvo A-I, jokainen A-osa on 0,100 pisteen ja jokainen B-osa 0,200 pisteen arvoinen ja niin edelleen. Sarjaan lasketaan 7 liikettä + alastulo eli yhteensä 8 liikettä. Puomilla ja permannolla sarjassa täytyy olla akrobaattisten liikkeiden, kuten flikkien ja volttien, lisäksi myös voimistelullisia liikkeitä eli hyppyjä ja piruetteja. Sarjan tulisi siis koostua monipuolisesti erilaisista liikkeistä.

 

Jokaisella telineellä on neljä kappaletta niin sanottuja kokoonpanovaatimuksia. Kuten nojapuilla on kokoonpanovaatimukset irrotuksesta sekä vähintään kahdesta erilaisesta otteesta, puomilla akrobaattisista liikkeistä erisuuntiin (eli eteenpäin tai sivuttain sekä taaksepäin) ja kahden voimistelullisen liikkeen yhdistelmästä. Permannolla vaaditaan muun muassa kierrevoltti 360°, tuplavoltti sekä voltit molempiin suuntiin osana volttisarjaa.  Vaatimuksen täyttämisestä voimistelija saa 0,500 pistettä. Hypyssä ei ole vaatimuksia vaan kullakin hypyllä on oma vaikeusarvonsa eli jokaisella hypyllä on omat D-pisteet.

 

Liikkeiden arvojen ja vaatimusten täyttämisen lisäksi D-pisteisiin lasketaan niin sanotut yhdistelmähyvitykset. Jokaisella telineellä on omat liikeyhdistelmät, joista saa yhdistelmähyvityksen arvoltaan 0,100 tai 0,200 pistettä. Kaikkiaan yhdistelmähyvitys on aina palkinto erityisten ja haastavien liikeyhdistelmien onnistuneesta suorittamisesta. 
 

Suorituspisteet (E-pisteet)

Sarjan suorituksen puhtaudesta on mahdollista saada maksimissaan 10,000 pistettä. Tähän kuuluvat suorituksen siisteyden ja teknisen suorittamisen arviointi. Vähentämällä virheet 10.000 pisteestä saadaan E-pisteet.

 

Sarjan siisteysvähennyksiin kuuluvat kaikki nilkka-, polvi- ja käsikoukut, alastulossa tapahtuvat askeleet sekä muut sarjan siisteyteen liittyvät vähennykset. Virheen suuruudesta riippuen vähennys on useimmiten 0,100; 0,300 tai 0,500. Suurista virheistä, kuten kaatumisista tai tippumisista vähennetään aina kokonainen piste.

 

E-pisteiden vähennyksiin kuuluvat myös tekniset vähennykset, kuten liikkeen huono tekniikka, riittämätön sujuvuus sekä vartalon virheelliset asennot liikkeen suorittamisessa. Näihin kuuluvat myös sarjan rakentamisen virheet eli usein telineen riittämätön käyttö tai suoritusajan ylitys. Jokaisella telineellä ovat myös omat virhevähennystaulukkonsa, jotka sisältävät telineellä sarjan suorittamiseen liittyvät tyypilliset virhevähennykset, esimerkiksi puomilla tarttuminen telineeseen putoamisen estämiseksi tai nojapuilla tyhjä väliheilahdus.

 

Loppupistemäärä saadaan summaamalla D- ja E-pisteet yhteen. D-pisteet koostuvat seitsemän arvokkaimman liikkeen sekä alastulon arvosta, kokoonpanovaatimusten täyttämisestä sekä mahdollisista yhdistelmähyvityksistä. E-pisteet ovat täydellisestä, ilman yhtään virhettä suoritetusta sarjasta 10,000 pistettä. Eli kilpailujen tuloksissa näkyy usein kolmet pisteet: D- ja E-pisteet sekä loppupisteet.

 

Kuva: Milla Vahtila