Koulutuslisenssi antaa mahdollisuuden järjestää 1-tason koulutuksia seuran sisällä

26.9.2017 |

Koulutuslisenssi antaa seuroille mahdollisuuden toteuttaa lasten, nuorten ja valmentajien 1-tason koulutusta omien tarpeiden mukaisesti ja helposti saavutettavasti. Hakemalla mukaan toimintaan ja kouluttamalla omat kouluttajat seura saa toteuttaa lisenssin mukaisia koulutuksia kahden vuoden ajan  omille ohjaajilleen ja valmentajilleen.

Koulutuslisenssejä on kahdenlaisia:

-          Starttilisenssi, jolla seura saa järjestää Voimisteluohjaajan startti koulutusta
-          1-tason lisenssi, jolla seura saa järjestää startin lisäksi neljää muuta 1-tason koulutusta (Voimistelukoulu, Monipuolista harjoittelua, Lajitaidon peruskoulutus ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutus)  

Koulutuslisenssitoimintaa alettiin pilotoida syksyllä 2015 ja seurojen kokemukset toiminnasta ovat olleet positiivisia. Merkittävimpiä hyötyjä seuroille ovat olleet:

-          koulutettavien ohjaajien ja valmentajien määrän selkeä kasvaminen
-          koulutusten ajoitus seuran vuosirytmiin sopivaksi
-          ohjaajien ja valmentajien matalampi kynnys koulutukseen osallistumiseen
-          mahdollisuus kytkeä koulutus ja oppiminen osaksi ohjaajien ja valmentajien arkea

Koulutuslisenssiä voi hakea joko yksittäinen seura tai 2-3 seuraa yhdessä, jolloin lisenssin hinta seuraa kohden on edullisempi. Kokemukset useamman seuran yhteisestä koulutuslisenssistä ovat erityisen positiivisia, sillä koulutuslisenssin on todettu lisäävän seurojen yhteistyötä, verkostoivan ohjaajia/ valmentajia ja avartavan ohjaajien/valmentajien näkemyksiä työstään.

Lisätietoa (mm. hinnat, hakuohjeet ja -aikataulu) täältä