Mitä tulee, kun yhdistää lajitaidon ja fyysisen valmennuksen koulutuksen?

9.8.2017 |

Kun yhdistää 1. tason lajitaidon peruskoulutuksen ja fyysisen valmennuksen koulutuksen, syntyy tiivis teoriaosuus, paljon käytännön harjoittelua ja laajempi kuva lajiin vaadittavien ominaisuuksien harjoittamisesta.

Voimisteluliitto on aktiivinen kouluttaja, joka pyrkii kouluttamaan voimistelun valmentajia ja ohjaajia muuttuvassa yhteiskunnassa. Koska tiedon tulva on valtava ja haasteita harjoittelun suunnitteluun ja toimintaan heijastuu kentältä, pyrkii koulutuspuoli kehittymään tarpeita vastaavaksi. Käyttöteorian laajentaminen ja toimintaympäristöön soveltaminen ovat kehittymisen kannalta oleellisia.

Yhdistelmäkoulutuksessa tavoitteena on yhdistää lajiin vaadittavien fyysisten ominaisuuksia harjoittamista rinnakkain lajitaitojen kehittymiseen painottuvan harjoittelun kanssa. Kokeilun tarkoituksena on seurata, syntyykö yhdistelmäkoulutuksen kautta selkeämpi kuva kokonaisvaltaisesta valmennuksesta ja siitä, miten motorisen kehityksen vaiheet, fyysisten ominaisuuksia harjoituttaminen ja lajitekniikan kehittäminen rakennetaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ensimmäinen kokeilu yhdistelmäkoulutuksesta on positiivinen. Kolmen pitkän päivän kokonaisuus oli rankka, mutta asioiden peilaaminen ristiin toi fyysisten ominaisuuksien valmentamisen lähemmäs lajitaitojen treenaamista.

Palautteissa korostui uusien ideoiden ja harjoitteiden oppiminen sekä harjoitteiden eriyttäminen ryhmän sisällä. Lisäksi runsas käytännön harjoittelu antoi vinkkejä treeneihin ja tuntien rakentamiseen.  Myös fyysisen harjoittelun painopisteisiin pureutuminen ja harjoitteiden kokeileminen käytännössä lisäsivät itsevarmuutta toimia valmentajana.

Positiivisen palautteen innoittamana yhdistelmäkoulutuksia pyritään tarjoamaan myös jatkossa lajivalmennukseen erikoistuville valmentajille 1. tasolla.

 

kuva: Akifoto