Voimistelijavalinnat WAGC 2017

12.6.2017 |

Lajiasiantuntijaryhmän kokouksessa on 11.6. nimetty voimistelijat WAGC2017 ikäluokkakilpailun edustusjoukkueeseen. 

Voimistelijavalinnat perustuvat näyttökilpailuiksi nimettyjen kilpailujen tuloksien perusteella saavutettuihin näyttöpistemääriin ja Voimistelupäivien ikäluokkamestaruuskilpailujen tuloksiin. Voimistelupäivillä kilpailtu synkrokilpailu käytiin uusien synkrosääntöjen mukaisesti, ja uusi synkron pistelaskutapa vaikutti arvioitua enemmän loppupisteisiin. Tästä syystä ikäluokkamestaruuskilpailujen synkrokilpailun pisteet on laskettu myös ns.vanhalla pisteenlaskutavalla mukaan vertailuun, jotta näyttökilpailujen tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Tällä tavalla valintapisterajan ylitti vielä toinen synkropari, joka siis lunasti paikkansa myös synkrokilpailussa.

 

Vanhalla synkropistelaskutavalla lasketut tulokset

 

Trampoliinin yksilökilpailuun on nimetty seuraavat voimistelijat:

Lilli Rossi, Bounce (13-14)
Reea Eräheimo, Bounce (13-14)
Kiia Kukkonen, Bounce (13-14)
Lili Walta, TV (15-16)
Ella Korhonen, Bounce (15-16)
Neea Markkula, TV (15-16)
Oona Tujula, Estt (15-16)
Tuukka Hyytiäinen, Estt (15-16)
Elsa Walden, TV (17-21)
Oona Eskola, Estt (17-21)
Salla Tamper, Estt (17-21)
Saana Salli, Estt (17-21)
Antti Tuuri, LTV (17-21) 

Synkrotrampoliiniin on nimetty seuraavat parit:
Korhonen/Kukkonen, Bounce (15-16)
Tamper/Eskola, Estt (17-21)

DMT:lle ei nimetty voimistelijoita joukkueeseen. 

Valituille voimistelijoille lähetetään kirjallisesti tieto valinnasta, sekä edustusjoukkuesopimus, joka tulee palauttaa lajipäällikölle allekirjoitettuna. Kyseessä on valinta liiton edustusjoukkueeseen, ja edustuspaikka vastaanotetaan palauttamalla allekirjoitettu (alaikäisillä myös huoltajan allekirjoitus) sopimus määräaikaan eli 25.6. mennessä. Tämän perusteella tehdään ns. Nominative Entry. 
Maajoukkue valitaan vain virallisiin kansaivälisiin mestaruus-  ja arvokilpailuihin (MM, EM yms). WAGC:lla ei ole mestaruusarvoa, mutta se on nuorten suurin maailmanlaajuinen ja MM-kilpailujen areenalla käytävä kansainvälinen ikäluokkakilpailu, ja se käydään FIG:n ikäluokkasäännöillä. Tästä syystä sinne valitaan edustusjoukkue, ei maajoukkuetta. Joukkueen säännöt ja toimintatavat ovat kuitenkin samat kuin maajoukkueessa, ja voimistelijoilta vaaditaan voimassa oleva FIG-lisenssi. 

Synkrossa voi kahden jo nimetyn synkroparin lisäksi kilpailla yhteensä kaksi paria/ikäkategoria. Yksi voimistelija voi kilpailla vain yhdessä synkroparissa. Voimistelijat voivat edustuspaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, onko heillä halukkuutta osallistua WAGC:ssa myös synkroon (tämä johtuu WAGC:n säännöstä rajoittaa osallistujamäärää (Directives), eli että vähintään toinen synkropareista voidaan ilmoittaa vain niistä urheilijoista, jotka kilpailevat jo muutenkin yksilöinä kyseisessä ikäluokassa. Seurat voivat tehdä yhteistyötä ja ilmoittaa samassa ikäluokassa kilpailevat voimistelijat synkropariksi, vaikka voimistelijat edustaisivat kotimaassa eri seuraa.  Yksilövoimistelijoita ei voida velvoittaa synkrossa kilpailemiseen, synkroedustus yksilökilpailun lisäksi on voimistelijoille vapaaehtoista. 

Kun voimistelijat ovat vahvistaneet edustuspaikat joukkueessa, avataan joukkueen Head of Delegation- ja valmentajapaikkojen hakuprosessi. Hakuprosessista ja valintaperusteista uutisoidaan tarkemmin haun avaamisen yhteydessä. Jokaisesta seurasta, josta on urheilija/urheilijoita mukana joukkueessa voidaan tehdä hakemus edustusjoukkueen valmentajaksi tai joukkueenjohtajaksi (HoD). Valmentajat ja HoD:n nimeää LAR saamiensa hakemusten perusteella. 
Tuomareita nimetään edustusjoukkueeseen kaksi FIG:in sääntöjen mukaisesti. 

Voimistelijavalinnat WAGC2017

Kuva: Helene Javén