Hae tukea olosuhteiden parantamiseen

1.6.2017 |

Voimistelun tulevaisuuskuvan yhtenä painopisteenä on voimisteluolosuhteiden parantaminen. Liitto tarjoaa seuroille rahallista tukea olosuhdetyöhön. Nyt seuroilla on mahdollisuus hakea olosuhdetukea, jota he voivat hyödyntää erilaisiin olosuhdekuluihin.


Tukea on jaossa yhteensä 50 000 €. Tuen määrä on max. 80% kokonaisbudjetista ja se on harkinnanvarainen. Tukea voi hakea välineiden, telineiden, musiikkivälineistön ja mattojen hankintaan sekä vuokratilojen ja rakentamisen kuluihin. Seura voi tehdä yhden hakemuksen.

 

Olosuhdetukea voidaan myöntää seuralle, mikäli oheiset ehdot täyttyvät.  

 

Tuen saamisen kriteerit: 

·         Hankinnalle/kululle on selkeä tarveperustelu 

·         Seuran toiminta ja jäsenmäärä puoltavat hankintaa 

·         Hankinnan omarahoitusosuus on kuvattava hakemuksessa selkeästi 

·         Kokonaisbudjetti on todenmukainen 

·         Seura on hoitanut jäsenvelvoitteensa 

·         Vuoden 2017 kulut 

·         Hankintojen ja kulujen kuitit täytyy toimittaa voimisteluliiton nähtäväksi 

·         Avustukset tulee kohdentaa pitkäaikaisiin ja kestäväksi arvioituihin kohteisiin 

 

Seurat voivat hakea olosuhdetukea kesäkuun ajan erillisen hakulomakkeen kautta. Hakemuksen voi jättää täällä. Hallitus päättää tukien saajat, ja seuroja tiedotetaan mahdollisesta tuesta elokuun aikana.  Tuki tulee käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä, ja seura on velvoitettu raportoimaan avustuksen käytöstä.

 

Lisätietoja olosuhdetuesta voit tiedustella janina.makinen@voimistelu.fi.

 

Lue myös: Hae tukea osaamisen kehittämiseen