Hae tukea osaamisen kehittämiseen

1.6.2017 |

Voimistelun tulevaisuuskuvan yhtenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen. Liitto tarjoaa seuroille rahallista tukea valmentajien ja ohjaajien sekä seuratoiminnan kehittämiselle. 

Nyt seuroilla on mahdollisuus hakea osaamisen kehittämisen tukea valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen seurassa – seura oppimisympäristönä, Terve Urheilija – koulutukseen, Coaching prosessiin tai vastaavasti seuran olosuhdeasioiden kehittämiseen sekä seuran ilmiöosaamisen kehittämiseen. Tukea jaetaan yhteensä 18 000€.

 

Ohjaaja-/valmentajatuet

Seura oppimisympäristönä -tukea voidaan hakea ohjaajien sekä valmentajien oppimista tukevien järjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen. Seura voi käyttää tukea esimerkiksi tutor-/mentor-toimintaan, ohjaaja-/valmentajakerhon pyörittämiseen, seuran sisäisten koulutusten toteuttamiseen, lähiseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, ohjaajien sekä valmentajien työn ohjaamiseen tai johonkin muuhun seuran osaamista lisäävään toimintaan.

Tukea ei myönnetä liiton avoimiin koulutuksiin ja tilauskoulutuksiinkin vain siinä tapauksessa, että toimintaan liittyy myös muita oppimisen tukemisen muotoja.

 

Terve Urheilija – koulutustukea haetaan suoraan ohjaajille tai valmentajille, joiden halutaan osallistuvan Terve Urheilija -koulutusviikonloppuun 6.-7.10.2017.  Koulutuksen uudistetut materiaalit on suunniteltu niin, että koulutuksen käyneet voivat materiaalien avulla jakaa osaamista seuran sisällä. Kouluttajat ovat alan huippuosaajia. Seura voi hakea koulutustuen, joka kattaa koulutuspaketin, maksimissaan kahdelle ohjaajalle tai valmentajalle. Koulutuspaketin arvo noin 200€.

Coaching prosessi -tukea haetaan seuran valmentajalle, jotka osallistuvat voimisteluliiton valmentajille räätälöityyn ”kohti voittavaa ja innostavaa toimintakulttuuria” ryhmävalmennus prosessiin. Coaching prosessin tavoitteena on vahvistaa yhteistä näkemystä innostavan toimintaympäristön kulmakivistä ja keskeisistä ominaisuuksista sekä lisätä valmentajien työkaluja innostavan ilmapiirin rakentamiseen tulosta tekevässä kulttuurissa. Ryhmävalmennuksia on yhteensä viisi ja niiden välissä on tarkoitus täyttää oppimispäiväkirjaa sekä tehdä erilaisia väliajan tehtäviä. Kukin valmennus on kokopäiväinen tapahtuma.  Tuki kattaa ryhmävalmennukset sekä materiaalit.

 Ryhmävalmennuspäivät toteutetaan Helsingissä seuraavasti:
Ti 26.9.
Ti 24.10.
Ke 15.11.
Ma 11.12.
Ti 16.1.


Seuratoiminnan tuet

Seuratoiminnan tukea voidaan hakea olosuhdeosaamisen sekä ilmiöosaamisen kehittämiseen.

Olosuhdeosaamisen tukea voidaan hakea esimerkiksi seuravierailuihin, joissa tutustutaan toimiviin olosuhderatkaisuihin, aiheeseen sopiviin koulutuksiin tai seminaareihin, ulkopuoliseen asiantuntijatyöhön sekä muihin olosuhdeosaamista lisääviin toimenpiteisiin.

Ilmiöosaamisen tukea voidaan myöntää viestintä-, markkinointi- ja tapahtumaosaamisen kehittämiseen, jolla luodaan voimistelusta ilmiötä. Tukea voidaan hakea esimerkiksi viestintä- ja markkinointikoulutuksiin, tapahtumanjärjestämisen koulutuksiin, asiantuntijatyöhön sekä muihin ilmiöosaamista lisääviin toimenpiteisiin.

Seuratoimintaan tarkoitettujen tukien tavoitteena on lisätä osaamista seurassa pysyvästi sekä pitkäjänteisesti ja näin ollen esimerkiksi asiantuntijatyön hyödyntäminen tulee sisällyttää seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä kyseisellä osa-alueella.

Seurat voivat hakea osaamisen kehittämisen tukea kesäkuun ajan erillisen hakulomakkeen kautta. Hakemuksen voi jättää täällä. Järjestelmässä olleiden teknisten ongelmien vuoksi, hakuaikaa on jatkettu 7.7. saakka.


Hallitus päättää tukien saajat ja seuroja tiedotetaan mahdollisesta tuen myöntämisestä elokuun aikana.  Tuki tulee käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä ja seura on velvoitettu raportoimaan avustuksen käytöstä. 

 

Lisätietoja osaamisen kehittämisen tuista voi tiedustella heli.pekkala@voimistelu.fi

 

Lue myös: Hae tukea olosuhteiden parantamiseen