Olosuhteet ja viestintä voimisteluseurojen haasteena

23.3.2017 |

Voimisteluseurojen toiminnan vahvuuksia ovat ohjaajien ja valmentajien osaaminen sekä talouden seuranta ja suunnittelu. Myös yhdenvertaisuus toteutuu voimisteluseuroissa erittäin hyvin. Näin arvioivat voimisteluseurat omaa toimintaansa Voimisteluliiton seurakyselyssä 2016.

Tulevaisuuden tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi voimisteluseurat nimeävät olosuhteiden kehittämisen sekä viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteiden kehittämisen. Myös ohjaajien ja valmentajien rekrytointi, osaamisen kehittäminen koulutuksella, jäsenmäärän kasvattaminen sekä hallituksen / seuratoimijoiden työhön ja varainhankintaan/talouden johtamiseen liittyvät seikat koetaan melko tärkeiksi.

Moni seura kertoo tarvitsevansa tukea ja apua seuratoimijoiden, ohjaajien ja valmentajien sekä hallituksen jäsenten kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Myös suoran taloudellinen tuki sekä markkinoinnin ja viestinnän tuki koetaan tärkeiksi.

Eniten eroa seurojen nykytilan ja tulevaisuuden kehittämiskohteiden välillä syntyy yritysyhteistyö resurssien hankinnassa, omat voimistelutilat, vapaaehtoisten rekrytointi, suhteet yksityisiin yrityksiin sekä ohjaajien rekrytointi kohdissa. Myös näitä asioita voidaan pitää kehityskohteina.


Liiton tärkeimmät toiminnot

Voimisteluliiton tärkeimmiksi toiminnoiksi seurat mainitsevat useimmiten lasten ja nuorten harrasteliikunnan (69% vastaajista), aikuisten harrasteliikunnan (55 % vastaajista), koulutuksien kehittämisen ja järjestämisen (55 % vastaajista), sähköiset palvelut (Nepton, Silta, 40%) ja viestinnän voimistelusta (34%). 

Voimisteluharrastuksen kustannukset

Voimistelun harrastamisesta aiheutuvat suorat kustannukset ovat seurakyselyn mukaan maltillisella tasolla. Seurojen jäsenmaksut vaihtelevat 23 euron (lapsille) ja 33 euron (aikuisille) välillä. Harrastamisesta aiheutuvat suorat seuramaksut liikkuvat harrasteryhmien noin 180 euron (mediaani 100 €) ja kilparyhmien noin 550 euron (mediaani 245 €) välillä vuodessa. 


Olosuhteiden pullonkauloja

Seurojen olosuhteiden haasteet keskittyvät hyvin paljon yritysyhteistyön tekemiseen sekä seuratoiminnan rahoituksen laajentamiseen mm. yritysyhteistyön kautta. Tilojen osalta harjoitustilojen määrä ja laatu ovat hyvällä tasolla noin puolella vastanneista seuroista, mutta voimistelun kilpailutilojen soveltuvuus, laatu ja määrä ovat selvästi heikommalla tasolla.

Avoimissa vastauksissa nousee erityisesti salivuorojen saatavuus ja siihen liittyen vuorojen ajankohdat suurimmaksi olosuhdehaasteeksi. Muita merkittäviä olosuhteiden pullonkauloja ovat voimisteluvälineet (välineiden hankinta ja kunto), talousresurssit (ja talouden kehittäminen) sekä olemassa olevien ja käytettyjen voimistelutilojen kunto ja soveltuvuus.

Noin kolmannes (32 %) vastaajista toteaa myös, että puutteet harjoitus- ja kilpailuolosuhteissa rajoittavat seuran jäsenmäärän kasvua.


Seurakyselyn 2016 taustaa

Voimisteluliiton seurakysely toteutettiin marras-joulukuun 2016 aikana. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa seurojen nykytilaa sekä tulevaisuuden kehittämistarpeita seuran perustoimintojen osalta. Lisäksi tutkimus keskittyi seurojen olosuhdetilanteeseen sekä keskeisiin haasteisiin olosuhteiden kehittämiseksi. Kyselytutkimuksen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sport Business School Finland.

Kysely lähetettiin yhteensä 466 vastaanottajalle, jotka edustivat 355 voimistelutoimintaa harjoittavaa seuraa tai jaostoa. Kyselyyn vastasi yhteensä 193 vastaajaa, joka seurojen määrään suhteutettuna edustaa 54 %:a vastaajista. Pääasiassa vastaajina olivat seuran puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai avainasemassa toimiva seuratyöntekijä tai –toimija.


Kuvassa: Voimistelun olosuhteet puhututtaa. Helsinkiläiset telinevoimisteluseurat Suomen taitovoimisteluklubi ja Voimisteluseura Kieppi kutsuivat kuntavaaliehdokkaita tutustumaan kaupungin telinevoimistelun olosuhteisiin maaliskuussa.