Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän alatyöryhmät

14.3.2015 |

Lajiasiantuntijaryhmä on nimennyt alatyöryhmät seuraavasti:

Tuomarityöryhmä: PJ Alexandra Mavrakis (Elise, Brevet III), Saila Pitkänen (Elise-V, Brevet II), Emma Kurki (Lajipäällikkö, Brevet III), Susan Salmela (OVO, I-taso).

"Tuomarityöryhmä valmistelee kaikkien lajien yhteistä tuomaritoiminnan ohjesääntöä, joka sisältää mm. tuomareiden eettiset ohjeet. Tuomaritoiminnan ohjesäännön on tavoite valmistua ennen kesää. Tuomarityöryhmä tekee kartoituksen ja esitykset SM- karsintojen ja SM - kilpailujen sekä arvokilpailukarsintojen tuomareista sekä arvokilpailujen tuomareista. Työryhmä valmistelee myös tuomarikoulutuksia, tekee puolivuosittain  analyysia kilpailujen tuomaritoiminnasta (pöytäkirjojen ja palautteiden pohjalta) sekä tekee kartoituksen WC - ja GP - kilpailuihin lähtevistä voimistelijoista ja valmentajista). Yhteistyössä kilpailutyöryhmän kanssa valmistetaan kansallinen kilpailukalenteri vuosittain."

Kilpailutyöryhmä: PJ Suvi Niemi (Flex), Minna Karhu (TV), Noora Palmroos (TNV, kilpa) ja Maiju Korpela (TNV, harraste), Vivia Palviainen (Elise – Järvenpää)

”Työryhmä kehittää kilpailujärjestelmää ja vastaa kilpailuohjeiden sekä -sääntöjen päivittämisestä vastaamaan voimassaolevia kansainvälisiä ja kotimaisia sääntöjä (tekee esitykset LAR:lle). Tehtäviin kuuluvat myös: kansallisen kilpailukalenterin laadinta (KV – kalenteri huomioiden, yhdessä tuomarityöryhmän kanssa), esitykset luokkanousijoista puolivuosittain, esitys Voimisteluliiton alaisten kilpailujen järjestämisoikeuden myöntämisestä seuroille ja SM- rankingin laatiminen tulosten perusteella."

Valmennuksen ja osaamisen kehittämisen (koulutuksen) työryhmä: Valmennuksen PJ Sanna Järvinen (JyVo) ja osaamisen kehittämisen PJ Anne Niemenkari-Kilpi (OVO), Iida Ritokoski (Elise), Iiris Rif (SVS – seurat), Tatjana Golovina NOV, Emma Kurki (Lajipäällikkö)

Valmennuksen ja osaamisen kehittämisen työryhmä toimivat jatkossa yhdessä, tavoitteena Voimisteluliiton rytmisen voimistelun valmennusjärjestelmän kehittäminen ja valmentajakoulutuksen & mentoroinnin yhdistäminen tiiviimmäksi osaksi valmennusleiritoimintaa. Työryhmä valmistelee avoimien leirien, Miniringin ja N-ryhmien leirien sisällöt yhdessä nuorten olympiavalmentajan ja lajipäällikön kanssa, konsultoiden tarvittaessa maajoukkuevalmentajia ja muita valmennuksen ammattilaisia. Työryhmä ideoi myös mahdollisia muita valmentajakoulutuksia ja ideapäiviä ja osallistuu I – tason koulutuskokonaisuuden päivittämiseen"

Lajiasiantuntijaryhmä nimesi alatyöryhmiin kaikki kiinnostuneet, hakemuksen lähettäneet toimijat. Hakemuksia tuli ilahduttavan paljon ja on hienoa saada toimintaan mukaan lisää aktiivisia laji-ihmisiä. Alatyöryhmät kokoontuvat n. 2-4 kertaa vuodessa ja voivat myös toimia sähköpostitse. Alatyöryhmät ideoivat ja kehittävät rytmisen voimistelun toimintaa ja tekevät ehdotuksia LAR:lle, joka tekee päätökset. Jokaisen alatyöryhmän PJ kutsuu oman ryhmänsä koolle ensimmäiseen tapaamiseen kevään aikana. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lajiasiantuntijaryhmän sivut: http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Rytminen-voimistelu/Lajiasiantuntijaryhm%C3%A4:

Toimintaohjesääntö: http://voimistelu.fi/fi/Liitto/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t