Uusi Voimistelukoulu

28.11.2016 |
MIKÄ ON VOIMISTELUKOULU?

 

Voimistelukoulu on seurojen alle 12-vuotiaille lapsille suunniteltu voimistelun toteuttamismalli.
Tavoitteena on sen kautta luoda urheilukulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja terveellistä elämäntapaa. Toiminnan keskeisenä teemana on tarjota lapsille ja ohjaajille sekä perheille aktiivinen ja terveyttä edistävä kasvu-, oppimis - ja liikkumisympäristö.

 

Voimistelukoulu haastaa seuroja uudistumaan ja kehittämään toimintaa yhä enemmän lapsilähtöiseksi. Lasten osallisuus laadukkaaseen liikuntaan on keino herättää liikunnan kipinää ja vähentää eriarvoisuutta. Osallisuus lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehostaa oppimista.

 

Voimistelukoulussa lapsella on mahdollisuus saada alusta alkaen ohjausta oman tasoisessa ryhmässään ja lasten yksilöllistä kehittymistä tuetaan. Ryhmien opetukselliset sisällöt on jaettu motorisiin taitoihin, lajiteknisiin sisältöihin, leikkeihin ja peleihin sekä kasvatukselliseen sisältöön.
 
MISSÄ JA MITEN VOIMISTELUKOULUA TOTEUTETAAN?

Voimistelukoulua toteutetaan seuroissa syksystä 2017 alkaen
• Voimistelukoulun ohjaajakoulutuksia pidetään lukuisia kertoja vuodessa
• Voimistelukoulut alkavat seuroissa pääsääntöisesti syyskuussa: Voimistelukoulun harjoituksia n. 10-15 syyskaudella
• Voimistelukoulut jatkuvat tammikuussa: Voimistelukoulun harjoituksia n. 10-15 kevätkaudella
• Mahdolliset Voimistelukoulujen esitykset joulu- ja kevät näytöksissä, stara-tapahtumissa sekä seurojen omissa avointen ovien päivissä

 

MIKSI SEURAN KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN VOIMISTELUKOULUUN?
• Räätälöity ja valmiiksi mietitty tuote alle 12-vuotiaiden lasten toiminnan toteuttamiseksi
- peruskoulutus ja kausittaiset idea-päivät ja ohjaajan oppaat mukana oleville seuroille Voimisteluliiton toimesta:
- manuaali (urheilusisällöt, hallinto, markkinointi jne.)
- sähköinen materiaali ja sisältöjen päivittäminen yhdessä seurojen kanssa
• Voimistelukoulun avulla saadaan toiminnan laatua paremmaksi
• Voimistelukoulu voi olla kestoltaan pidempi 
- sitoutuminen toimintaan saadaan paremmaksi
- kynnys siirtyä joukkue- ja /tai kilpailutoimintaan saadaan matalammaksi
• Seura saa valmiit ohjelmat käyttöönsä kolmelle taitotasolle
• Koulutukset ohjaajille ja mm. sisältöjen päivitykset olemassa = laatua toimintaan!

 

VOIMISTELUKOULU HARJOITTELUN TUEKSI MYÖS MUIHIN LAJEIHIN?
• Voimistelukoulun materiaalia voidaan hyödyntää myös muiden lajien tukena harjoittelussa
• Motoriikan alkeet lajeihin kuin lajeihin on huomioitu voimistelukoulussa
• Voimisteluliitto tukee seuroja markkinoimaan voimistelukouluja muille liikunta- ja urheiluseuroille

kuva © Milla Vahtila