Lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien I-taso uudistuu

24.10.2016 |

Lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien I-tason koulutusjärjestelmä uudistuu vuodelle 2017. Uusi I-taso antaa ohjaajalle/valmentajalle enemmän mahdollisuuksia suunnata oppimista omien tavoitteiden ja toimintaympäristön mukaan esimerkiksi lasten ohjaamisen ja valmentamiseen tai lajivalmennukseen.

Uudessa järjestelmässä huomioidaan erilaisia keinoja osaamisen kehittämiseen. Uusi I-taso on monimuotoinen kokonaisuus, jossa koulutuksesta, seurassa tapahtuvasta oppimisen tukemisesta sekä ohjaaja-/valmentajakokemuksesta muodostuu osaamispohja ohjaajana/valmentajana toimimiselle sekä innostus kehittää omaa osaamista eteenpäin.

Kouluttautuminen aloitetaan kaikille ohjaajille ja valmentajille yhteisestä Voimisteluohjaajan startti -koulutuksesta. Tämän jälkeen ohjaajat ja valmentajat täydentävät osaamistaan itselleen parhaiten sopivilla koulutuksilla.Voimisteluliitto on luonut suosituksia koulutuspoluista esim. lasten ohjaajille ja valmentajille sekä nuorten kanssa toimiville ohjaajille. Valmentajille, jotka haluavat hakeutua II-tasolle, on muita enemmän pakollisia koulutuksia sekä uusia, lajikohtaisesti suoritettavia lisäopintoja.

Digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia oppimisessa hyödynnetään uudistuvassa I-tasossa monin tavoin. Voimisteluliiton uusi verkkoympäristö, Silta, toimii jatkossa oppimisympäristönä eri koulutuksissa ja materiaaleissa siirrytään pääosin sähköisiin materiaaleihin. I-tasossa kokeillaan myös verkkokoulutusta, kun Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus siirtyy verkossa suoritettavaksi. Verkkokoulutus mahdollistaa koulutuksen suorittamisen omaan aikatauluun soveltuvasti ja ilman matkustamista koulutuspaikalle.

Seuran rooli ohjaajien ja valmentajien oppimisessa on keskeinen. Seura tukee ohjaajan/valmentajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki I-tasolle tulevat ohjaajat ja valmentajat saavat sähköisen oppimispassin, johon he keräävät erilaisia suorituksia seurassa. Passiin kerätään suorituksia koko I-tason ajan ja passin tehtävien suorittaminen on edellytyksenä I-tason tasotodistuksen saamiseen. Tämän lisäksi seuralla olisi hyvä olla myös muita keinoja ja toimintamuotoja ohjaajien/valmentajien oppimisen tukemiseen. Seura voi hyödyntää liiton olemassa olevia toimintamalleja kuten Opitaan yhdessä! pakettia tai omia toimintamuotojaan esim. tutorointiin. Seurassa tapahtuvaa oppimista voi osin suorittaa myös toisessa seurassa tai yhteistyössä eri seurojen kanssa, mikäli tämä edesauttaa oppimistavoitteiden saavuttamista.

Siirtyminen vanhasta koulutusjärjestelmästä uuteen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Aiemmin suoritetut koulutukset hyväksiluetaan uuteen koulutusjärjestelmään siirryttäessä ja omaa opintopolkuaan pystyy jatkamaan joustavasti ja keskeytyksettä. Tietoa yleisimmistä korvaavuuksista löytyy nettisivuilta.

Uudistuneen I-tason suorittaminen vaatii ohjaajalta/valmentajalta seuraavat suoritukset: 

- Voimisteluohjaajan startti -koulutus 

- minimissään 40 tuntia muuta koulutusta

- seurassa tapahtuva oppiminen; minimissään oppimispassin suorittaminen

- 1 vuoden ohjaaja-valmentajakokemus

Lue lisää uudistuksesta ja mm. korvaavuuksista uudistuksen omasta nettiosiosta.