Olosuhdetyökalu

 

Olosuhdetyökalu on apuväline seuroille oman olosuhdeosaamisen sekä -tilanteen kartoittamiseen. Työkalun avulla on mahdollista hahmottaa nykyistä olosuhdetilannetta sekä ymmärtää tulevia toimintaympäristön muutoksia. 

Työkalu löytyy Voimisteluklubista.

Olosuhdetyökalu sisältää seuraavia elementtejä:

  • Seuran perustiedot ja toiminnan nykytila
  • Toimintaympäristön tulevat muutokset ja keskeiset johtopäätöset 
  • Olosuhdetoiminnan tavoitteiden ja toimenpiteiden luonti
  • Keskeiset vaikuttamisen argumentit

Työkalu sopii erinomaisesti hallituksen tai työryhmän ideapäivän pohjaksi. Seura voi myös pyytää aluepäällikköä tai olosuhdeasioiden koordinaattoria käymään asioita yhdessä läpi.