Olosuhdetuki 2019

  

Tukea oli jaossa yhteensä 55 000€. Tuki jakaantui A- (4000€ - 9000€) ja B-tukiin (1000€ - 3500€). 


Vuoden 2019 tuki on jaettu seuraaville seuroille:

 

 

A-tuki


 • Lahjan Tytöt ry
 • Pyrkivä Gymnastics ry
 • Sport Club Vantaa ry
 • Taipumattomat ry
 • Vaasan Vasamattaret ry


 B-tuki


 • Iisalmen Naisvoimistelijat ry
 • Kalajoen Voimistelijat ry
 • Keravan Voimistelijat ry
 • Liikuntaseura Syke Tuusula ry
 • Outokummun Voimistelu ja Liikunta ry
 • Someron Syke ry
 • Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
 • Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry
 • Teuvan Rivakattaret ry
 • Valkeakosken Koskenpojat ry
 • Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry
 • Vuorelan Kunto ry

  

  

Hakemusten arviointi 

    

Olosuhdetukea voidaan myöntää seuraavanlaisiin kuluihin: 

 

 • Voimistelutelineet  
 • Voimistelumatot  
 • Voimistelualustat ja –lattiat  
 • Voimisteluvälineet  
 • Musiikintoistolaitteet 


Hakemuksia arvioidaan seuraavin kriteerein: 


 • Seuran sekä sen toimintaympäristön olosuhdetilanne ja hankinnan tuoma parannus siihen
 • Seuran nykyinen/aloitettava toiminta ja hankinnan tuoma lisäarvo siihen  
 • Hankinnan tarpeellisuus suhteessa seuran toimintaan (määrä, laatu, taso) 
 • Hankinnan pitkäikäisyys sekä aktiivinen käyttö 
 • Seuran resurssit 

 

Näiden lisäksi hakemuksia vertailtaessa otetaan huomioon: eri voimistelulajit ja tasot, maantieteellisyys sekä tähtiseurat. Useamman seuran on myös mahdollista hakea tukea yhdessä.

Hankinnat tulee tehdä aikavälillä 01/2019-11/2019. Tositteet hankinnoista tulee olla Voimisteluliitolla marraskuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan hakijalle, kun tositteet on toimitettu. 


Avustusta on mahdollista myöntää sellaisille Voimisteluliiton jäsenseuroille, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteensa. Vuonna 2018 tukea saaneet seurat eivät voi saada tukea tässä haussa.  Seuran omavastuuosuus tulee olla vähintään 25% hankinnan kokonaiskuluista.