Olosuhdetuki 2019

  

Olosuhdetuen tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään voimistelun olosuhteita liiton tulevaisuuskuvan mukaisesti sekä edistää voimistelun maantieteellistä ja lajien välistä tasa-arvoa. Tukea myönnetään kestävän kehityksen mukaisiin hankintoihin, joilla on suuri vaikuttavuus seuran liikkujille. 

  

Tukea on jaossa yhteensä 55 000€. Tuki jakaantuu A- ja B-tukiin, joista hakijan tulee päättää kumpaa hän hakee. 


A-tuki: 4 000€ - 9 000€

B-tuki: 1 000€ - 3 500€

 

 

Avustusta on mahdollista myöntää sellaisille Voimisteluliiton jäsenseuroille, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteensa. Vuonna 2018 tukea saaneet seurat eivät voi saada tukea tässä haussa.  Seuran omavastuuosuus tulee olla vähintään 25% hankinnan kokonaiskuluista.

  

  

Hakemusten arviointi 

    

Olosuhdetukea voidaan myöntää seuraavanlaisiin kuluihin: 

 

  • Voimistelutelineet  
  • Voimistelumatot  
  • Voimistelualustat ja –lattiat  
  • Voimisteluvälineet  
  • Musiikintoistolaitteet 


Hakemuksia arvioidaan seuraavin kriteerein: 


  • Seuran sekä sen toimintaympäristön olosuhdetilanne ja hankinnan tuoma parannus siihen
  • Seuran nykyinen/aloitettava toiminta ja hankinnan tuoma lisäarvo siihen  
  • Hankinnan tarpeellisuus suhteessa seuran toimintaan (määrä, laatu, taso) 
  • Hankinnan pitkäikäisyys sekä aktiivinen käyttö 
  • Seuran resurssit 

 

Näiden lisäksi hakemuksia vertailtaessa otetaan huomioon: eri voimistelulajit ja tasot, maantieteellisyys sekä tähtiseurat. Useamman seuran on myös mahdollista hakea tukea yhdessä.

Hankinnat tulee tehdä aikavälillä 01/2019-11/2019. Tositteet hankinnoista tulee olla Voimisteluliitolla marraskuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan hakijalle, kun tositteet on toimitettu. 

   

Tuen hakeminen 

  

Hakuaika alkaa 7.3.2019

Hakuaika päättyy 5.5.2019 

 

Hakemuspohja löytyy täältä. 

  

Tukihakemukset tulee toimittaa viimeiseen hakupäivään mennessä sähköpostiosoitteseen janina.makinen@voimistelu.fi


Tukipäätökset pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä, ja ilmoitamme tämän jälkeen päätöksistä kaikille tukea hakeneille sähköpostitse. 


Sparrausta tuen hakemiseen on mahdollista saada puhelimitse (Olosuhdekoordinaattori puh. 040 669 3727) seuraavina ajankohtina:


To 21.3. klo 14-16

Pe 29.3. klo 15-18

Ti 2.4. klo 10-13


Hakemusten käsittelyn sekä yhteydenottojen takia keräämme seuran yhteyshenkilön yhteystiedot. Lisätietoa Voimisteluliiton tietosuojakäytänteistä löytyy täältä.