Kouluyhteistyön kehittämistuki, kevät 2020

 

Kouluyhteistyön kehittämistuen tavoitteena on tukea voimisteluseurojen ja lähikoulujen sekä varhaiskasvatusyksiköiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Tuki on osa voimisteluolosuhteiden kehittämistyötä, ja sen avulla tuetaan hankintoja, joiden avulla pystytään edistämään voimistelunopetusta kouluissa tai varhaiskasvatusyksiköissä sekä voimisteluseurojen mahdollisuuksia tarjota lähiliikuntaa laadukkaissa olosuhteissa. 

Tukea kouluyhteistyön kehittämiseen jaetaan 4 - 10 voimisteluseuralle, ja tuen suuruus voi olla 1000 - 5000€/ seura. Seuralta ei vaadita hankinnassa omavastuuosuutta, vaan Voimisteluliitto vastaa hyväksytyistä kustannuksista kokonaisuudessaan. Tuen päähakijana tulee olla voimisteluseura.

 

Tuen kohde:

 • Tukea myönnetään sellaisten teline- ja välinepakettien hankintaan, jotka soveltuvat koululiikuntaan sekä voimistelun harrastetoimintaan (esim. pienet trampetit, parkourpalikat, erilaiset moduulit, matot, airtrackit). Telineiden ja välineiden sijoituspaikka tulee olla koulu tai varhaiskasvatusyksikkö.
 • Sellaiset väline- ja telinehankinnat, joidenka avulla voimistelun perustaitojen harjoittaminen monipuolistuu
 • Tukea ei myönnetä pienvälineisiin, kuten vanteisiin, nauhoihin tai palloihin eikä kilpatelineisiin
 • Teline- ja välinepaketeista on saatavilla erilaisia ehdotuspaketteja sähköpostitse (janina.makinen@voimistelu.fi).

 

Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

 • Koulun tai varhaiskasvatusyksikön sitoutuminen yhteistyöhön: koulu/ varhaiskasvatusyksikkö sitoutuu ottamaan vastaan koulutuksen sekä säilyttämään välineitä niin, että ne ovat sekä koulun/varhaiskasvatusyksikön että voimisteluseuran hyödynnettävissä. Seura sitoutuu järjestämään opettajille järjestetyn koulutuksen telineiden ja välineiden käyttöön liittyen. Koulutuksen sisältö on vapaamuotoinen, ja sisältöapua siihen on saatavissa Voimisteluliitosta.
 • Seuran tai seurojen toiminta nyt ja/tai tulevaisuudessa välineistön sijoituspaikkana toimivalla koululla tai varhaiskasvatusyksikössä.  
 • Seuran tai seurojen yhteistyönäkymät lähikoulun/varhaiskasvatusyksikön kanssa   
 • Seuran sekä sen toimintaympäristön olosuhdetilanne ja hankinnan tuoma lisäarvo niihin  
 • Seuran nykyinen/aloitettava toiminta ja hankinnan tuoma lisäarvo siihen   
 • Maantieteellisyys


Hakuaikataulu:

 • Tuen hakuaika 14.2.- 8.5.2020
 • Seuroille on varattu sparrausaikoja (puhelimitse) hakuaikana 
 • Päätökset tuen saajista tiedotetaan toukokuun lopussa 
 • Hankinta tulee olla tehtynä 30.6.2020 mennessä siten, että välineet ovat sijoitettavissa koululle ja käytettävissä elo-syyskuussa 2020.  
 • Tositteet hankinnoista tulee olla Voimisteluliitolla syyskuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan hakijalle, kun tositteet on toimitettu.  
 • Seuran tai seurojen tulee sitoutua pitämään koulutus yhteistyökoulun opettajille välineiden hyödyntämisestä voimistelunopetuksessa 31.12.2020 mennessä 
 • Raportointi viimeistään tammikuussa 2021 

Tukea on mahdollista myöntää sellaiselle seuralle, joka on täyttänyt Voimisteluliiton jäsenvelvoitteet kuluneen vuoden aikana. Useampi seura voi hakea tukea yhdessä, jolloin välineet hankitaan seurojen yhteisomistukseen. Sparraus/soittoajat:  

Ke 26.2 klo 14-16 Jenni (puh. 040 5939 745) 

Ti 3.3 klo 9-11 ja 13-15 Jenni 

To 12.3. klo 16-17.30 Janina (puh. 040 6693 727) 

Ti 17.3. klo 13-15 Janina 

Ma 30.3 klo 13-16 Jenni 

Pe 15.4. klo 14-15.30 Janina Tukihakemus tulee täyttää ja lähettää sähköpostitse viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteeseen jenni.tuomela@voimistelu.fi. Hakemuspohja löytyy TÄÄLTÄEmme huomioi viimeisen hakupäivän jälkeen saapuneita hakemuksia. Tukihakemuksen liitteenä tulee olla koulun/varhaiskasvatusyksikön sekä seuran allekirjoittama yhteistyösopimus. Sopimuspohja löytyy TÄÄLTÄ.


Tukipäätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen ilmoitamme päätöksistä sähköpostitse kaikille tukea hakeneille seuroille.