Kouluyhteistyön kehittämistuki, kevät 2020

 

Keväällä 2020 Voimisteluliitto jakoi 17 979€ tukea kouluyhteistyön kehittämiseen. Kehittämistuen tavoitteena oli tukea voimisteluseurojen ja varhaiskasvatusyksiköiden pitkäjänteistä yhteistyötä sekä edistää voimisteluseurojen mahdollisuuksia tarjota lähiliikuntaa laadukkaissa olosuhteissa.

Tukea myönnettiin sellaisten teline- ja välinepakettien hankintaan, jotka soveltuvat koululiikuntaan sekä voimistelun harrastetoimintaan. Tukijaossa painotettiin erityisesti seuran sekä varhaiskasvatusyksikön yhteistyötä voimisteluliikunnan ja lasten motoristen perustaitojen edistämisessä. 

 

Myönnetyt tuet: 

Lempäälän Pandat 4 347 €

Turun Urheiluliitto, telinevoimistelujaosto 2 000 €

Vantaan Voimisteluseura 2 300 €

Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta 4 146 €

Kellon Työväen Urheilijat, voimistelujaosto 2 406 €

Turun Jyry, voimistelujaosto 1 600 €

Grankulla Gymnastikförening 1 180 €