Olosuhdeasiat

 

 Olosuhdeosaamisen lisääminen 

Olosuhteiden kehittämisessä avainasemassa ovat seuratoimijat, jotka tietävät seuran haasteet sekä mahdollisuudet. Tästä syystä koulutamme voimisteluväkeä olosuhdevaikuttamiseen sekä lisäämme heidän tietouttaan olosuhteiden kehittämisestä. Tämän tueksi on perustettu voimistelun asiantuntijaverkosto, jonka apua seurat voivat hyödyntää olosuhteiden kehittämiseen, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä korjaamiseen liittyen. 

 

Voimisteluliitto on laatimassa päivitettyä versiota voimistelun olosuhdeoppaasta vuoden 2020 aikana. 


  

Olosuhdeverkostoissa toimiminen 

Perustamme seuraverkostoja vähintään 20 paikkakunnalle, joiden tehtävänä on yhteistyössä parantaa asioita alueellisesti. Verkostot pyrkivät vaikuttamaan oman paikkakuntansa olosuhdekehitykseen, ja varmistamaan tämän myötä paremmat voimistelun olosuhteet tulevaisuudessa. Olosuhdeverkostojen toiminnasta vastaavat aluepäälliköt yhdessä olosuhdekoordinaattorin kanssa.


  

Huippu-urheilun olosuhteiden parantaminen 

Päivittäisharjoitteluolosuhteita on tavoite kehittää kilpaurheilulle soveltuvaksi viidessä suuressa kaupunkikeskuksessa.  Tämän lisäksi voimistelun olosuhteita kehitetään sopimusvalmennuskeskuksissa.


  

Tarkoituksemme on edistää seurojen toimintaa sekä voimistelun ja huippu-urheilun menestymismahdollisuuksia. Mikäli seurassanne kaivataan apua olosuhteisiin liittyen, olkaa yhteydessä oman alueen aluepäällikköön tai olosuhdekoordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.