Olosuhdeasiat

 

 Olosuhdeosaamisen lisääminen 

Olosuhteiden kehittämisessä avainasemassa ovat seuratoimijat, jotka tietävät seuran haasteet sekä mahdollisuudet. Tästä syystä koulutamme voimisteluväkeä olosuhdevaikuttamiseen sekä lisäämme heidän tietouttaan tähän liittyen. Tämän tueksi on perustettu voimistelun asiantuntijaverkosto, jonka apua seurat voivat hyödyntää olosuhteiden kehittämiseen, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä korjaamiseen liittyen. 


Jalkautamme seuroihin myös olosuhdevaikuttamisen työkalun, jota voidaan hyödyntää nykytilanteen analysointiin sekä tulevaisuuden tarpeiden tunnistamiseen. Työkalu on seurojen ensimmäinen apuväline, kun olosuhteiden kehittämistä lähdetään työstämään. 


  

Olosuhdeverkostoissa toimiminen 

Perustamme seuraverkostoja vähintään 20 paikkakunnalle, joiden tehtävänä on yhteistyössä parantaa asioita alueellisesti. Suuren joukon voimalla saadaan yleensä paremmin asioita eteenpäin, ja tästä syystä seurojen yhteistyö on tärkeässä asemassa. 


  

Huippu-urheilun olosuhteiden parantaminen 

Päivittäisharjoitteluolosuhteita on tavoite kehittää kilpaurheilulle soveltuvaksi viidessä suuressa kaupunkikeskuksessa.  


  

Tarkoituksemme on edistää seurojen toimintaa sekä voimistelun ja huippu-urheilun menestymismahdollisuuksia. Mikäli seurassanne kaivataan tähän liittyen apua, ottakaa yhteyttä olosuhdeasioiden koordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.