Jäsenvelvoitteet

Voimisteluliiton jäsenseuroja sitovat Voimisteluliiton säännöt, joihin voi tutustua täällä. Seuroja koskevat lisäksi seuraavat velvoitteet:

1. Vuositilasto

Seuran tulee palauttaa vuositilasto vuosittain viimeistään 31. tammikuuta mennessä. Mikäli seura ei palauta vuositilastoa ajoissa, ei seuralla ole äänioikeutta liiton vuosikokouksissa eikä se voi hakea  valtakunnallisia seuratukia.

2. Jäsenmaksu

Seuran tulee maksaa jäsenmaksu vuosittain 30. syyskuuta mennessä. Jäsenmaksu määräytyy seuran vuositilastossa ilmoittaman jäsenmäärän mukaan. Mikäli seura ei maksa jäsenmaksua ajoissa, ei seura ole oikeutettu käyttämään äänioikeutta liiton vuosikokouksissa eikä hakemaan valtakunnallisia seuratukia.

3. Teosto- ja Gramex-maksut

Liitto laskuttaa marras-joulukuussa musiikin esittämisen tekijänoikeusmaksut seuroilta vuosikokouksessa päätettyjen summien mukaan.


4. Seuran yhteyshenkilöt

Seuran tehtävänä on pitää yhteystiedot ajan tasalla Hoika- ohjelmassa. Ohjelma on jäsenseuroille maksuton (perusversio). Liiton viestintä on pääosin sähköistä, joten ajantasaiset sähköpostiosoitteet ovat tärkeitä. Liiton virallinen tiedotus (mm. liittokokouskutsut) lähetetään seuran viralliselle postinsaajalle, laskut (mm. jäsenmaksulaskut ja koulutuslaskut) lähetetään laskutuksen yhteyshenkilölle. 

 Koulutuksen vastuuhenkilö saa sähköpostiin ilmoituksen koulutuksiin ilmoittautuneista seuran jäsenistä. 

Vuositilasto

Vuositilasto on palautettava 31.1. mennessä kunakin vuonna.Vuositilasto palautetaan Hoikan nettilomakkeen kautta. Tilaston täyttämiselle lähetetään ohjeet sähköpostilla seuran viralliselle postinsaajalle joulu-tammikuun vaihteessa. 

 

Miksi vuositilastoa kerätään? 

1. Jäsenmaksu

Voimisteluliiton säännöt 6 § 5

Voimisteluseuran jäsenmaksu määräytyy jäsenyhdistyksen vuositilastossa ilmoitetun (edellisen vuoden) henkilöjäsenmäärän mukaan. Yleisseurojen jäsenmäärä määräytyy liittoon ilmoitettujen, yleisseuralle jäsenmaksun maksaneiden voimistelutoimintaan osallistuvien jäsenten lukumäärän perusteella.

2. Äänivalta

Äänioikeus vuosikokouksissa 2018 edellyttää, että seura on maksanut vuoden 2018 jäsenmaksun 30.9.2018 mennessä ja palauttanut vuositilaston 31.1.2018 mennessä.

Voimisteluliiton säännöt 9 § 4

Liiton kokouksissa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut määrätyt jäsenmaksut viimeksi kuluneen syyskuun loppuun mennessä ja lähettänyt vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruus määräytyy varsinaisen jäsenen kuluvan vuoden tammikuun lopussa vuositilastossa ilmoittaman edellisen vuoden henkilöjäsenmäärän mukaan.

Voimisteluliiton säännöt 9 § 5

Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:
Äänet:
1 ääni jäsenseuroilla, joilla on 200 tai vähemmän henkilöjäseniä
2 ääntä jäsenseuroilla, joilla on 201-400 henkilöjäsentä
3 ääntä jäsenseuroilla, joilla on yli 401 henkilöjäsentä

Jäsenyhdistyksen maksimiäänimäärä on 3 ääntä.

Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten määrän ja liitolle maksetun jäsenmaksun mukaan.

3. Tilastot

Liitto kerää seurojen jäsenmäärä- ja toimintatilastoja vuosittain seuratakseen jäsen- ja liikkujamäärien sekä seurojen toiminnan kehittymistä.


Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on maksettava 30.9. mennessä.

Voimisteluliiton jäsenmaksut vuonna 2019

* 2,90 euroa seuran 19 vuotta täyttänyt jäsen

* 1,55 euroa seuran alle 19-vuotias jäsen

Kuitenkin vähintään 150 euroa/seura (minimijäsenmaksu) tai enintään 4.000 euroa/seura (maksimijäsenmaksu)

Jäsenmaksun perustana on seuran edellisen vuoden jäsenmäärä, joka on ilmoitettu tammikuun loppuun mennessä toimitetussa vuositilastossa.

Voimisteluseurat maksavat koko seuran jäsenmäärän mukaan.

Yleisseurat (useita eri urheilulajeja) maksavat jäsenmaksun seuran voimistelutoimintaan (lasten ja aikuisten harrastevoimistelu ja kilpailu- ja valmennustoiminta) osallistuvien mukaan. 

Jäsenmaksu tulee maksaa syyskuun loppuun mennessä. Uudet seurat maksavat jäsenmaksun heti liittyessään. 

Voimisteluliiton tilinumero on NORDEA: FI93 1328 3000 4251 47

Huom. Jos viimeinen päivä osuu viikonloppuun, kirjautuu maksu vasta maanantaina. Jos haluat saada äänestysoikeuden vuosikokouksissa, maksathan maksun ennen viikonloppua.

Teosto- ja Gramex-maksut

Voimistelutunneilla, tapahtumissa ja kilpailuissa käytetyistä musiikeista on maksettava korvausta musiikin tekijöille. Voimisteluliitolta nämä maksut perii Olympiakomitea, jolla on jäsenliittojaan varten kattosopimus musiikin esittämisestä järjestäytyneen liikunnan parissa. Sopimus kattaa kaikki Voimisteluliiton jäsenseurat. Maksut perustuvat musiikin käytön arvioituun määrään kussakin lajissa. Olympiakomitean jäsenliitoista Voimisteluliiton lajeissa käytetään musiikkia eniten. 

Voimisteluliitto laskuttaa seuroilta vuosittain joulukuussa Teosto- ja Gramex -maksut. Maksun perustana on seuran jäsenmäärä, ja maksuista päätetään liiton vuosikokouksessa. Maksut vuonna 2019. Sopimus kattaa seuran liikuntatunneilla, kilpailuissa ja näytöksissä soitetun musiikin esittämisen maksut.

Voimisteluliiton sopimus kattaa ainoastaan musiikin esittämisen, ja musiikin kopioinnista on maksettava erikseen Gramexille (ja myös Teostolle, mikäli kopiointi ylittää Teoston sopimuksen määrän eli korkeintaan 28 musiikkikappaletta seuran toimintayksikköä, kuten joukkuetta, kohden). 

Mitä kopioinnilla tarkoitetaan? Lue lisää Gramexin sivuilta.

Lisätietoa tekijänoikeusmaksuista sekä sopimukset ja niiden sisältö löytyvät Olympiakomitean nettisivuilta.

Sopimusten numerot ja lisätiedot

Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.

Teosto-sopimuksen numero on 70014878
Gramex-sopimuksen numero on LII040.

Sopimuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin saat lisätietoa Olympiakomitean HelpDeskistä.

Voimisteluliitossa yhteyshenkilö on talouspäällikkö.

 

Seuran yhteyshenkilöt

Pyydämme seuroja huolehtimaan, että yhteyshenkilötiedot ovat aina ajan tasalla liiton tiedotusta varten.

Jos seurallanne on käytössä Voimisteluliiton tarjoama Jäsentieto-ohjelma, seuran yhteyshenkilörooleihin liitetyt tiedot päivittyvät liiton rekisteriin. Tällöin seuranne ei tarvitse täyttää erillisiä yhteyshenkilölistoja eikä ilmoittaa osoitteenmuutoksia liittoon. Rooleihin liitetyt henkilöt on kätevintä tarkistaa Jäsentiedon rooliraportti-listasta. 

Liiton virallinen tiedotus (mm. liittokokouskutsut) lähetetään seuran viralliselle postinsaajalle, laskut (mm. jäsenmaksulasku ja koulutuslaskut) laskutuksen yhteyshenkilölle. Koulutuksen vastuuhenkilö saa sähköpostiin ilmoituksen koulutuksiin ilmoittautuneista seuran jäsenistä. Mikäli rooleja ei ole rekisterissä, lähtevät tiedotteet ja laskut seuran puheenjohtajalle. 

Ohjaaja/valmentaja-rooleihin liitetyille postitetaan Voimistelu-lehti vuonna 2017 neljä kertaa vuodessa. 


Jäsentieto-ohjelman perusversio on liiton jäsenseuroille maksuton.

Mikäli seuranne ei käytä Voimisteluliiton tarjoamaa Jäsentieto-ohjelmaa, ilmoittakaa tai muuttakaa seuranne yhteyshenkilön tiedot yhteystietolomakkeen kautta. Liitto ylläpitää seurojensa puolesta vain "pakolliset" roolit, jolloin seuran ohjaajat ja valmentajat eivät saa Voimistelu-lehteä.