SEURATUKI VASTUULLISEN VALMENNUSKULTTUURIN JA SIIHEN LIITTYVÄN OSAAMISEN EDISTÄMISEKSI 2020

 

 

Tuen kokonaismäärä: max 40 000€ 

 

Maksimituki per seura on 4000 € (omavastuuosuus min 10%). 

 

 

Kehittämistuen tavoitteena on: 

 

·        Positiivisen valmennusilmapiirin ja valmentajien/ohjaajien vuorovaikutustaitojen kehittäminen

·        Terve Voimistelija – rasitusvammojen ennaltaehkäiseminen ja valmentajien/ohjaajien osaamisen lisääminen

·        Terve Voimistelija – urheilijan hyvinvoinnin edistäminen ja valmentajien/ohjaajien osaamisen lisääminen

 

 

Tuen tarkoitus: 

 

Vastuullisen voimistelukulttuurin kasvattaminen:

1.     Positiivinen ilmapiiri ja vuorovaikutustaidot valmentajille ja ohjaajille: Tukea myönnetään esimerkiksi koulutuksien tai mentoroinnin järjestämiseen seurassa

2.     Terve Voimistelija - Rasitusvammojen ennaltaehkäisy: Tukea myönnetään esimerkiksi ennaltaehkäisevän ryhmäfysioterapiaharjoittelun organisointiin lapsuus/valintavaiheeseen ja sen osaamisen kehittämiseen valmentajille tai ennaltaehkäisevän harjoittelun koulutuksiin valmentajille/ohjaajille

3.     Terve Voimistelija - Psyykkisen valmennuksen hankkeet – Tukea myönnetään esimerkiksi urheilijoille tai valmentajille ja urheilijoille suunnattuihin psyykkisen valmennuksen ryhmäprosesseihin ja osaamisen kehittämiseen

 

 

Hakeminen ja arviointi: 

 

Seurat hakevat omilla (tai useamman tahon yhteis-) hankkeillaan, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta seura vastaa itse. Hakemuksessa tulee esitellä hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, kustannusarvio sekä vaikuttavuus. Seuran oma vastuu hankkeessa tulee olla vähintään 10%.

Hakemuksien arvioinnissa huomioidaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa hakijan toimintaan sekä hankkeen vaikuttavuus. Hakemuksien arvioinnissa huomioidaan eduksi myös hankkeen vaikuttavuus seuran valmennuskulttuurin muutoksessa, seuran ja paikallisen urheiluakatemian tekemä yhteistyö, muu paikallisen verkoston rakentumisen ja yhteistyön edistäminen tai useamman seuran yhteistyö.

Tukea ei voida myöntää mm. seuraaviin kuluihin:

·       Vuokrakulut

·       Jo olemassa olevan toiminnan kulujen kattamiseen, mm. työntekijöiden palkkakulut

Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavin kriteerein:

·       Toiminnalle on selkeä tarveperustelu

·       Toiminta edistää vastuullisen valmennuskulttuurin ja/tai Terve Voimistelija -hankkeen pitkäjänteistä kehitystä seurassa

·       Seurojen ja seuran + muiden sidosryhmien yhteishankkeet

·       Alueellisuus

·       Eri lajien sekä harrastamisen tasojen huomiointi

Tuen saamisen edellytyksenä on, että seuran/seurojen johto on sitoutunut toimintaan päätöksellään. Päätös voi kuitenkin olla ehdollinen siten, ettei toimintaa toteuteta ilman tiettyä tukimäärää.

 

 

Aikataulu: 

 

·        Tuen hakuaika: 14.2. - 6.4. 

 

·        Seuroille on varattu sparrausaikoja (puhelimitse) hakuaikana

 

·        Päätökset tuen saajista tiedotetaan huhtikuun lopussa

 

·        Toiminta tulee tapahtua vuoden 2020 aikana.

 

·        Raportointi heti hankkeen päätyttyä, viimeistään joulukuu 2020-tammikuu 2021

 

 

Huomioitavaa

Tukea voidaan myöntää sellaiselle seuralle, joka on täyttänyt jäsenvelvoitteensa kuluneen vuoden aikana 

- Seurojen tulee toimittaa loppuraportti kuitteineen, jossa raportoivat mitä on tehty, miten onnistui sekä hankkeen vaikuttavuus. Jos riittävää loppuraporttia ei toimiteta, summa tulee maksaa takaisin.

 

 

Soitto/sparrausajat:

 

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo 040-5925109

Pe 21.2. klo 11-13 Liisa

Ti 3.3. klo 13-15 Liisa

Ke 11.3. klo 15-17 Liisa

Ti 17.3. klo 10-12 Liisa

Ma 23.3. klo 14-16 Liisa

To 2.4. klo 15-17 Liisa

 

Tukihakemukset tulee täyttää Surveypalissa viimeiseen hakupäivään klo 24.00 mennessä. Lomake löytyy täältä. Emme huomioi viimeisen hakupäivän jälkeen saapuneita hakemuksia.

Tukipäätökset pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä, ja ilmoitamme tämän jälkeen päätöksistä kaikille tukea hakeneille sähköpostitse.

Lisätietoa vastuullisen valmennuskulttuurin seuratuesta sekä sen hakemisesta voi kysyä osoitteesta liisa.ahlqvist-lehkosuo@voimistelu.fi