Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla tavoitellaan terveyttä ja vammattomuutta. Valmennuksellisilla keinoilla (suunnittelu, toteutus, arviointi) voidaan merkittävästi vaikuttaa voimistelijan terveyteen sekä vammojen ehkäisyyn. Mikäli voimistelija kuitenkin loukkaantuu, tulee valmentajan tukea voimistelijaa tilanteessa sekä edistää vammasta toipumista erilaisilla toimenpiteillä.  

Työkaluja ja materiaaleja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon

Vastuullinen liikkuvuusharjoittelu

Ensiapu

Liikkeitä kehon monipuoliseen vahvistamiseen

Loukkaantuneen urheilijan tukeminen

Terveyttä tukeva harjoittelu

Voimistelussa esiintyneitä urheiluvammoja

 

Muita materiaaleja ja artikkeleita urheilun ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyen

Lasten ja nuorten liikuntavammat yleistyneet, UKK

Lajin vamma-analyysi, Terve Urheilija

Liikuntavammojen ehkäisy, UKK

Liikkeellä turvallisesti, UKK

Liikuntavammat ja niiden ennaltaehkäisy, Suomen Lääkärilehti

Nuorten liikuntavammojen ehkäisy vaatii hyvää liikehallintaa, UKK

Nuorten yleisimmät urheiluvammat, Terve Koululainen

Riittävä palautuminen tärkeää urheiluvammojen ehkäisyssä, Terve Urheilija

Urheiluvammojen ennaltaehkäisy -tiivistelmä, Mari Leppänen